พุทธวจนะ และ คติธรรม คำสอน ธรรมะ ของพระสุปฏิปัณโณ

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] ความอ่อนน้อม ถ่อมตน

[2] หลวงปู่ดู่กับหลวงปู่บุดดา

[3] กรรมนักเรี่ยไรจอมปลอม

[4] สิ่งที่แก้ตัวไม่ได้ในปัจจุบันได้แก่การเกิด

[5] ศีลเรามันอยู่ที่เราอยู่แล้ว

[6] ปฏิบัติธรรมมานาน แต่เหมือนไม่รู้หรือไม่ได้อะไรเลย

[7] พุทธานุสสติ เป็นกรรมฐานที่ง่ายมีแต่กำไร

[8] ขั้นต้นโพธิสัตว์ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

[9] ขั้นต้นโพธิสัตว์ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version