หมวดครูบาอาจารย์ > พุทธวจนะ และ คติธรรม คำสอน ธรรมะ ของพระสุปฏิปัณโณ

ความอ่อนน้อม ถ่อมตน

(1/1)

Webmaster:


ความอ่อนน้อม ถ่อมตน ก็เป็นความดีอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้ ซึ่งหลวงตาม้าท่านได้ปฏิบัติให้พวกเราได้เห็นเสมอมา พวกเราที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์หลวงตา ก็จะปฏิบัติตน ตามแบบอย่างของหลวงตา หลวงตาม้า เมตตาสอนไว้ว่า สวดมนต์ภาวนา แผ่เมตตา โมทนา อ่อนน้อมถ่อมตน

มีผู้หญิงท่านหนึ่งมากราบ หลวงตาม้า มาบ่นให้ท่านฟังว่าหาโอกาสมากราบยาก อยากมากราบบ่อยๆ หลวงตาม้าท่านก็ให้โอวาทว่า "ไม่ต้องมาที่ถ้ำหรอก ถ้าเคารพกัน นึกถึงกันจริงๆ อยู่ที่ไหนหลวงตาก็ไปได้" คำพูดนี้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่ยังไม่มีโอกาสไปกราบหลวงตาได้เป็นอย่างดี

(ในภาพ: หลวงตาม้า และ หลวงปู่หวล)

taronbonal:
นั่งสมาธิก็นึกถึงท่านได้ครับ

sittichong:
ถือเป็นหลักคำสอนที่ดีเลยก็ว่าได้

Sasikran:
ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับ

yoyofach:
ความอ่อนน้อม ถ่อมตน หากมีทุกคนก็คงจะดี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version