เว็บพุทธภูมิ: พุทธภูมิ พระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมีผู้เขียน หัวข้อ: ดูกร สารีบุตร เมื่อครั้งเราตถาคตสร้างบารมีอยู่.....  (อ่าน 9543 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Heroics

 • สมาชิก
 • *
 • กระทู้: 7
  • ดูรายละเอียด
หนังสือที่เป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนับเนื่องในพระไตรปิฎกนั้น ผู้ใดจะคิดสร้างจะเกิดอานิสงส์ดังพุทธชาดกนิทานมีความพิสดารว่า เมื่อพระผู้ทรงพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่พระเชตวันมหาวิหารที่ท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีสร้างถวาย ใกล้พระนครสาวัตถี ในสมัยนั้นพระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรมีความใคร่เพื่อจักยังพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมประกาศอานิสงส์ สร้างหนังสือพระธรรมให้ทราบทั่วถึงแก่พุทธบริษัท แล้วจะได้มีศรัทธาปสันนาการเลื่อมใสสร้างหนังสือพระธรรม อันเป็นรากเหง้าพระพุทธศาสนาให้ถาวรรุ่งเรืองต่อไป จะได้ประดิษฐานอยู่สิ้นกาลนาน ยังความสุขเกษมสำราญให้มีอยู่กับโลกตลอดไป พระผู้เป็นเจ้าจึงไปสู่สำนักพระบรมครู แล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์อันว่าชนทั้งหลายเหล่าใดมีศรัทธาเลื่อมใส ได้สร้างหนังสือพระธรรมเพื่อสืบอายุพระศาสนาให้ยืนยาวออกไปถึง ๕ พันวัสสา จะมีอานิสงส์ผลเป็นประการใดพระพุทธเจ้าข้า พระผู้ทรงพระภาค จึงตรัสพยากรณ์ว่า ดูกร สารีบุตร นรชนทั้งหลายมีใจเปี่ยมด้วยศรัทธาได้สร้างหนังสือพระธรรมไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์แก่ปาณสัตว์อนุชนเกิดสุดท้ายภายหลังได้อ่านได้สดับฟัง จะได้รับอานิสงส์ อันยิ่งใหญ่มโหฬาร หาประมาณมิได้ ดูกร สารีบุตร อย่าว่าแต่พระพุทธวจนะตลอดทั้ง ๓ ปิฎกนั้นเลย แม้แต่อักษรตัวหนึ่งหรือคำหนึ่ง ซึ่งเป็นคำย่อๆ พอได้ให้ผู้พบเห็นเป็นเครื่องหมายให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยนำมาซึ่งความเลื่อมใสแก่ผู้ได้ทัศนา เป็นบ่อเกิดให้ประพฤติคุณงามความดีได้ ก็อาจสามารถจะให้ผู้สร้างได้เสวยสุขเกษมสิ้นกาลช้านาน จักได้เสวยราชสมบัติเป็นบรมจักรพรรดิราชถึง ๘ หมื่น ๔ พันกัลป์ ใช่แต่เท่านั้น เมื่อเคลื่อนจากความเป็นจักรพรรดิมาแล้ว จะได้เสวยราชสมบัติเป็นพระราชามีอานุภาพมากอีก ๙ อสงไขย ต่อแต่นั้นมาก็จะได้เสวยสมบัติในตระกูลต่างๆ เป็นลำดับไป คือตระกูลพราหมณมหาศาล ตระกูลเศรษฐีคฤหบดีและเป็นภูมิเทวดา อากาศเทวดา อย่างละ ๙ อสงไขย ต่อแต่นั้นก็จะได้ไปเสวยสมบัติในฉกามาพจรสวรรค์ ๖ ชั้น ประณีตเป็นลำดับขึ้นไปชั้นละ ๙ อสงไขย เมื่อจุติจากเทวโลกแล้ว ก็จะถือเอากำเนิดในมนุษย์มีกายบริสุทธิ์ผุดผ่องโสภาเป็นที่ปฏิพัทธ์รักใคร่ของผู้ได้ทัศนา ทั้งน้ำใจก็สุจริตปราศจากบาปกรรม อานิสงส์ดังกล่าวมานี้ เพราะอำนาจสร้างอักขระตัวเดียวจะปรารถนาสมบัติอย่างไรก็จะได้สำเร็จดังเจตนาทุกประการ ดูกร สารีบุตร เมื่อครั้งเราตถาคตสร้างบารมีอยู่ ได้อุบัติขึ้นเป็นอำมาตย์ของพุทธบิดาแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ปุราณโคดม ได้สร้างพระไตรปิฎกยกไว้ให้สืบพระพุทธศาสนาแล้วตั้งปณิธานความปรารถนาว่าขอให้ข้าพระองค์ได้มาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตกาลโน้นเพราะผลอานิสงส์นี้เทอญ สมเด็จพระปุราณโคดมบรมศาสดาทรงพยากรณ์ว่าอำมาตย์ผู้นี้ต่อไปภายภาคหน้า จะได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พระสมณโคดม บัดนี้ ก็สมดังพระพุทธฎีกาที่พระปุราณโคดมพุทธเจ้าทรงทำนายตถาคตไว้ทุกประการ ท่านทั้งหลายจงมนสิการตามกระแสพระพุทธฎีกา แล้วรื่นเริงอาจหาญในกองการกุศลที่ท่านได้กระทำมาแล้วนั้นก็จะประสบความสำเร็จ ดังพระสุคตทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นทุกประการ ฯ

ออฟไลน์ Heroics

 • สมาชิก
 • *
 • กระทู้: 7
  • ดูรายละเอียด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 09, 2012, 09:45:37 PM โดย Heroics »

ออฟไลน์ Webmaster

 • Administrator
 • สมาชิก
 • *****
 • กระทู้: 404
  • ดูรายละเอียด
โมทนาสาธุครับ

ออฟไลน์ panawan

 • สมาชิก
 • *
 • กระทู้: 11
  • ดูรายละเอียด
โมทนาสาธุครับ

ออฟไลน์ mahapo

 • สมาชิก
 • *
 • กระทู้: 10
  • ดูรายละเอียด
สาธุ สาธุ  สาธุ  อนุโมทามิ