หมวดครูบาอาจารย์ > พุทธวจนะ และ คติธรรม คำสอน ธรรมะ ของพระสุปฏิปัณโณ

โอวาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

(1/11) > >>

DHAMMASAMEE:
... ความจริงปฏิปทาของเรานั้น เป็นคนมักน้อย เป็นคนสันโดษ ธรรมดาๆ ของเรานั้นให้ปฏิปทาทำขนาดเดิม 

... อย่าสนใจกับความเกียจคร้าน อย่าสนใจกับความขยัน ปฏิบัติอย่าว่าขยันอย่าว่าขี้เกียจ

... พระท่านไม่เอาอย่างนั้น 

... ขยันก็ทำอยู่อย่างนั้น ขี้เกียจก็ทำอยู่อย่างนั้น

... ไม่สนใจมันสิ่งเหล่านั้น ตัดมันไปอย่างนี้เรื่อยๆ กลางคืนกลางวัน ปีนี้ปีหน้า เวลาใดก็ตาม ให้ทำของเราไปเรื่อยๆ 

... ปฏิปทานี้ไม่สนใจกับความเกียจคร้าน ไม่สนใจกับความขยัน ไม่สนใจอากาศร้อนอากาศหนาว ให้ทำไปเรื่อยๆ ฯ. 

DHAMMASAMEE:
     ... ก่อนที่ผมจะปฏิบัตินี่คิดว่า

... ศาสนาตั้งอยู่ในโลก ทำไมบางคนทำ บางคนไม่ทำ ทำแบบนิดๆ หน่อยๆ แล้วเลิก มันอะไรอย่างนี้ 

... ผู้ไม่เลิก ก็ไม่ประพฤติปฏิบัติเต็มที่ นี่มันเป็นเพราะอะไร ก็ไม่รู้นั่นเองละ 

... ผมจึงต้องอธิษฐานในใจว่า

... เอาละ ชาตินี้เราจะมอบกายอันนี้ ใจอันนี้ให้มันตายไปชาติหนึ่ง 

... จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการเลย จะทำให้มันรู้จักในชาตินี้ ถ้าไม่รู้จักมันก็ลำบากอีก 

... จะปล่อยวางมันเสียทุกอย่าง จะพยายามทำ ถึงแม้ว่ามันจะทุกข์ มันจะลำบากขนาดไหน ก็ต้องทำ ไม่เช่นนั้นก็จะสงสัยเรื่อยไป   

... คิดอย่างนี้เลยตั้งใจทำ

... ถึงแม้มันจะสุข มันจะทุกข์จะลำบากขนาดไหนก็ต้องทำ 

... ชีวิตในชาตินี้ให้เหมือนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้น ทิ้งมัน 

... จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จะตามธรรมะให้มันรู้ ทำไมมันยุ่งยากนักวัฏฏะสงสารนี้ ฯ.

DHAMMASAMEE:
..... พระโยคาพจรเจ้าผู้ปฏิบัติแล้ว เห็นจิตว่าเป็นอยู่อย่างนี้ มันเกิดๆ ตายๆ เป็นของไม่แน่นอนสักอย่างหนึ่งเลย 

... ถ้าพิจารณาแล้วท่านดูมันทุกวิธี มันเป็นของมันอย่างนั้น ไม่มีอะไรแน่นอน เกิดแล้วก็ตาย ตายแล้วก็เกิด ไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร ฯ.

DHAMMASAMEE:
... โลกก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้น เหมือนแท่งเหล็กใหญ่ๆ ที่เขาเอาเข้าเตาหลอมแล้วนั่นแหละ ร้อนไปทั้งแท่งเลย ยกขึ้นมา เอามือไปแตะดู ข้างบนมันก็ร้อน ข้างๆ มันก็ร้อน มันร้อนทั้งนั้นใช่ไหม ที่ไม่ร้อนไม่มี เพราะมันออกจากเตาหลอมมา เหล็กทั้งแท่งไม่มีที่เย็นเลย ฯ.

DHAMMASAMEE:
... การทำความเพียรไม่ได้ขีดคั่น จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอนได้หมดทั้งนั้น

... แม้กวาดลานวัดอยู่ก็บรรลุธรรมะได้ 

... แม้มองไปเห็นแสงพยับแดดเท่านั้นก็บรรลุธรรมะได้ จะต้องให้มีสติพร้อมอยู่เสมอ 

... ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น เพราะมันมีโอกาสบรรลุธรรมอยู่ทุกเวลา อยู่ทุกสถานที่ เมื่อเราตั้งใจพิจารณา ฯ.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version