เว็บพุทธภูมิกระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
อยู่แบบไม่เป็นทุกค์เป็นสุขที่สุดแล้วครับ ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนตามโลก
22
ตอนนี้โลกอยู่ยากต้องหัดปรับไม่งั้นก็จะทุกข์ตามคนอื่น
23
มีรวมให้อ่านแต่ละพระองค์หรือเปล่าครับ
24
การสวดมนต์ การแผ่เมตตา
.
เป็นการทำบุญ
เป็นการสร้างความดี
เป็นการทำทาน
อย่างหนึ่งครับ
.
-------------------------------------------
สาธุ ครับ
.
-------------------------------------------
.
สวดมนต์
แผ่เมตตา
ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม
ใช้จิตอันเมตตาแห่งพุทธะแผ่ออกไปให้สรรพสัตว์ไม่มีประมาณ
.
-------------------------------------------
สาธุ ครับ
.
-------------------------------------------
.
(ทางพอดี ทางสายกลาง)
การรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเราเองให้แข็งแรง ก็สำคัญที่สุดเช่นกัน
.
-------------------------------------------
สาธุ ครับ
.
-------------------------------------------
.
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา
พะลัพปัตตา ปัจเจกานัญ จะ ยังพะลัง
อะระหันตานัญ จะเตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส
.
.
ท่องไปเรื่อยๆได้บุญกุศล
.
-------------------------------------------
สาธุ ครับ
.
26
บทเมตตาได้ประโยชน์มากท่องประจำเลย
27
บทแผ่เมตา
.
.
ขอยกบุญที่ทำในวันนี้ ให้เจ้าหนี้เวรกรรมของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง           
ขอให้พวกเขาได้รับบุญกุศลของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญ พ้นจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ
ขอยกบุญให้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ / พระปัจเจก / พระโพธิ  ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง
ขออุทิศบุญกุศลให้ คนทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง วิญญาณคนทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง / สัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง วิญญาณสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง / เจ้าหนี้เวรกรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง / วิญญาณในนรกทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง / เทพเทวดาทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง
ขอให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับบุญกุศลของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้ / ขอให้พวกเขาเหล่านั้นมีความสุข ความเจริญ พ้นจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ด้วยเถิด สาธุ
.
.
.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (๓ครั้ง)
.
บทแผ่เมตตาใหญ่ (แบบย่อ)
    ขอสรรพสัตว์ , ปาณะ , ภูต , บุคคล , ผู้มีอัตภาพ , สตรี , บุรุษ , พระอริยเจ้า , ปุถุชน , เทวดา , มนุษย์ , สัตว์วินิปาติกะทั้งหลายทั้งปวง จงอย่ามีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข ประคับประคองตนให้รอดพ้นภัยเถิด
.
.
.
     ขออิทธิฤทธิ์พระพุทธทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
     ขออิทธิฤทธิ์พระธรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
     ขออิทธิฤทธิ์พระสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
     ขออิทธิฤทธิ์พระปัจเจกทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
     ขออิทธิฤทธิ์พระโพธิทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
(จิตบริสุทธิ์ เคารพ นอบน้อม)
.
.
        ขออิทธิฤทธิ์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระปัจเจก พระโพธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระอรหันต์ ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
        ขออิทธิฤทธิ์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระปัจเจก พระโพธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระอรหันต์ ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
        ขออิทธิฤทธิ์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระปัจเจก พระโพธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระอรหันต์ ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
(จิตบริสุทธิ์ เคารพ นอบน้อม)
****พระโพธิ  ตรงนี้ อ่านออกเสียงว่า  พระ-โพ  ไม่ต้องอ่านออกเสียงว่า พระ-โพ-ธิ
.
.
.
หรือ เอาคำว่า ข้าพเจ้าออกไปก็ได้ ไม่ว่ากัน
         ขออิทธิฤทธิ์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระปัจเจก พระโพธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระอรหันต์ ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
.
.
.
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่สวดบทแผ่เมตตานะครับ
อนุโมทนา สาธุ
อนุโมทนา สาธุ
อนุโมทนา สาธุ
.
------------------------------------------------------
เพิ่มเติม27/5/2561
(เคล็ดลับ ลับเคล็ด)
.
ขอยกบุญให้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ / พระปัจเจก / พระโพธิ  ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง
(เป็นคาถาตัวใหญ่ครับ ให้ท่องวันละ5จบครับ)
.
(ในฝัน(พระโพธิ)ท่านเมตตาบอกมา)เป็นการส่งบุญให้ท่าน ซึ่งท่านมีเยอะแล้วท่านไม่ต้องการของเราหรอก และ บุญให้คนอื่นเท่าไหร ก็ไม่มีวันหมดหรอกครับ มีแต่เพิ่ม
ส่งบุญให้ท่านท่านจะสะท้อนกลับบุญมาหาเรา ทำให้เราตัวใหญ่ขึ้น(เรื่อยๆ จนเราทำอะไรก็สำเร็จครับ)
ส่งบุญให้ท่านท่านจะสะท้อนกลับบุญมาหาเรา ทำให้เราตัวใหญ่ขึ้น
ก็คือได้บุญมากขึ้นทวีขึ้นนะเหลาะครับ
บุญให้คนอื่นเท่าไหร ก็ไม่มีวันหมดหรอกครับ มีแต่เพิ่ม
จบคาถาตัวใหญ่ครับ (บุญเพิ่มทุกวัน)(ให้ท่องวันละ5จบครับ)(เราทำอะไรก็จะสำเร็จครับ ในฝันท่านบอกมา)
สาธุครับ
.
.
----------------------------------
เอาไปอีกคาถา
.
"โอม สปตนาม สมยักกะ พุทธะนาม โกฏินาม  โอม จเร จุลจุน เทสวาหายะ"
.
คาถาบูชา พระแม่มหาสปตโกฏิจุณฑิมหาพุทธมาตา  เป็นยิ่งกว่าปวงพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
ผู้สวดบูชาธารณีจะสำเร็จดังใจทุกประการ
.
ผมท่องเรื่อยๆแล้ว ก็เกิดปิติประจำครับ แรงมากอยู่คาถานี้ ไม่น่าเชื่อ
ลิงก์ที่มา
http://www.10000fah.com/content--4-2963-27046-1.html
28
ดีครับ เข้าไปดูในยูทูปได้ความรู้ และข้อมูลหลายอย่างดีครับ สาธุครับ
.
สวดมนต์คาถาจักรพรรดิ ฯลฯ ที่บ้านก็ได้ครับ สาธุครับ
.
มีการถ่ายทอดสดสวดมนต์ออนไลน์พร้อมกันด้วยอีกนะครับ สาธุครับ
.
ผมก็ชอบคาถานี้มากครับ สวดทุกวันคาถานี้ ทำแบบที่ทานบอกเขียนไว้เลยว่าจะไม่ทิ้งคาถานี้ชีวิตนี้ สาธุครับ
29
ทุกวันนี้บทสวดต่างๆ จะค่อยๆ หายไปที่ละน้อยๆ
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10