เว็บพุทธภูมิกระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
บทแผ่เมตา
.
.
ขอยกบุญที่ทำในวันนี้ ให้เจ้าหนี้เวรกรรมของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง           
ขอให้พวกเขาได้รับบุญกุศลของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญ พ้นจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ
ขอยกบุญให้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ / พระปัจเจก / พระโพธิ  ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง
ขออุทิศบุญกุศลให้ คนทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง วิญญาณคนทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง / สัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง วิญญาณสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง / เจ้าหนี้เวรกรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง / วิญญาณในนรกทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง / เทพเทวดาทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง
ขอให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับบุญกุศลของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้ / ขอให้พวกเขาเหล่านั้นมีความสุข ความเจริญ พ้นจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ด้วยเถิด สาธุ
.
.
.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (๓ครั้ง)
.
บทแผ่เมตตาใหญ่ (แบบย่อ)
    ขอสรรพสัตว์ , ปาณะ , ภูต , บุคคล , ผู้มีอัตภาพ , สตรี , บุรุษ , พระอริยเจ้า , ปุถุชน , เทวดา , มนุษย์ , สัตว์วินิปาติกะทั้งหลายทั้งปวง จงอย่ามีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข ประคับประคองตนให้รอดพ้นภัยเถิด
.
.
.
     ขออิทธิฤทธิ์พระพุทธทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ตัวข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
     ขออิทธิฤทธิ์พระธรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ตัวข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
     ขออิทธิฤทธิ์พระสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ตัวข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
     ขออิทธิฤทธิ์พระปัจเจกทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ตัวข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
     ขออิทธิฤทธิ์พระโพธิทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ตัวข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
(จิตบริสุทธิ์ เคารพ นอบน้อม)
.
.
        ขออิทธิฤทธิ์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระปัจเจก พระโพธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระอรหันต์ ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข 
        ขออิทธิฤทธิ์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระปัจเจก พระโพธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระอรหันต์ ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข 
        ขออิทธิฤทธิ์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระปัจเจก พระโพธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระอรหันต์ ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
(จิตบริสุทธิ์ เคารพ นอบน้อม)
****พระโพธิ  ตรงนี้ อ่านออกเสียงว่า  พระ-โพ  ไม่ต้องออกเสียงว่า พระ-โพ-ธิ
.
.
2
ดีครับ เข้าไปดูในยูทูปได้ความรู้ และข้อมูลหลายอย่างดีครับ สาธุครับ
.
สวดมนต์คาถาจักรพรรดิ ฯลฯ ที่บ้านก็ได้ครับ สาธุครับ
.
มีการถ่ายทอดสดสวดมนต์ออนไลน์พร้อมกันด้วยอีกนะครับ สาธุครับ
.
ผมก็ชอบคาถานี้มากครับ สวดทุกวันคาถานี้ ทำแบบที่ทานบอกเขียนไว้เลยว่าจะไม่ทิ้งคาถานี้ชีวิตนี้ สาธุครับ
3
ทุกวันนี้บทสวดต่างๆ จะค่อยๆ หายไปที่ละน้อยๆ
5
อยากไปลองดูครับ

gclub
6
อยากไปถือศลีที่ถ่ำแห่งนี้มากเลยครับ เป็นที่ที่ดูเงียบสงบดีนะครับ
7
เป็นคำสอนที่ดีมากเลยครับทำให้ผู้อ่านรู้แจ้งเห็นจริงได้อย่างที่ใจต้องการ
8
นานาสาระและเสวนาทั่วไป / การรักษาโรคพิษสุราเรื้อรัง
« กระทู้ล่าสุด โดย Manking เมื่อ พฤษภาคม 07, 2018, 10:15:43 AM »
อาการของโรคพิษสุราเรื้อรังดังที่ทราบกันดีสุรามีผลเสียต่อสุขภาพมากมายทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเรื่อยๆ  ผู้ที่เริ่มต้นก็เริ่มจากการดื่มเพียงเล็กน้อย  ต่อมาก็จะดื่มมากขึ้นเพราะร่างกายมีความต้านทานมากขึ้นและร่างกายเองก็ต้องการแอลกอฮอล์มากขึ้นจนทำให้ติดและต้องการเรื่อยๆ  และการดื่มมากจนคอแข็งนั้นก็เนื่องจากดื่มจนชินนั้นเอง  เมื่อได้ดื่มประจำก็ทำให้เกิดการติดทั้งร่างกายและทางจิตใจ  หากไม่ดื่มจะเกิดอาการใจสั่น  กะวนกะวาย  คลื่นไส้  ปัญหาจากสุขภาพมักทำให้เกิด  โรคหัวใจ  โรคเบาหวาน  ระบบทางเกิดอาหารมีปัญหา  สุขภาพทางเพศเสื่อม  ระบบประสาทเสียหาย  เพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็ง
ruby888
9
ปัจฉิมโอวาท
คำสอนครั้งสุดท้าย หมายถึง ปัจฉิมวาจา คือ พระดำรัสสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานว่า "วยธมฺมา สงฺยารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ" แปลว่า "สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจง (ยังประโยชน์ ตนและประโยชน์ผู้อื่น) ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด"
.
.
credit
เพจ ธรรมปฎิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ เรามีนิพพานเป็นที่ไป
14 สิงหาคม 2016
.
https://www.facebook.com/467234346803836/photos/a.467416416785629.1073741827.467234346803836/467416406785630/?type=1&theater
หน้า: [1] 2 3 ... 10