เว็บพุทธภูมิแสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ทิพย์สิงขรณ์

หน้า: [1]
1
สาธุ อนุโมทนาครับ : เดินทางกันต่อไปครับ :)

2
จักรวาลแบบพุทธ / Re: ขั้นตอนการสร้างบารมี
« เมื่อ: ตุลาคม 20, 2012, 11:40:35 PM »
สาธุครับ  มองเห็นทางที่ต้องเดินชัดขึ้นเลยทีเดียว :D

3
ขอบพระคุณมากครับที่แนะนำสั่งสอน

ธรรมรักษาเช่นกันครับ   :D

4
ผู้ที่จะเจริญพรหมวิหาร 4 นี้ จะเจริญอย่างไรครับ หมายความว่าอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้เจริญพรหมวิหาร 4 ครับ

แบบว่าถ้าใช้ชีวิตมีสติสัมปชัญญะอยู่ในคุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ จะยืนเดินนั้งนอนใช้ชีวิตปกติประจำวัน พบเห็นอะไรในระหว่างวัน
เช่น พบเห็นสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากก็มีเมตตาสงเคราะห์ มีความสงสาร ปรานี ปรารถนาให้สัตว์นั้นพ้นทุกข์โดยไม่หวังผลใดๆ มี
ใจอ่อนโยน ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและมีการวางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบ รู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของๆตน ถ้าผมทรงสติ ทรงกาย วาจา ใจ
อยู่ในลักษณะนี้ทั้งวัน ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญพรหมวิหาร 4 แล้วหรือไมครับผม หรือมีรายละเอียดมากกว่านี้โปรดเมตตาสงเคราะห์ด้วย
จะเป็นประโยชน์กับผมอย่างยิ่งครับ  :D

5
อภิญญาปฎิบัติ / Re: ธรรมของพระโพธิสัตว์
« เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 09:26:57 PM »
สาธุครับ (-/\-)

7
ขอตอบเป็นคําถามนะคับ .. เหตุใดตัวท่านจึงคิดปรารถนาโพธิญาณ?

สาธุครับ ผมว่าเป็นคำถามที่ดีครับ มาคิดอีกทีผมว่า "ตัณหา" นั้นแหละครับที่น่าจะเป็นเหตุให้สัตว์ปรารถนาพระโพธิญาณ..
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม คำตอบที่คิดๆเอาย่อมอาจจะไขว้เขวจากความจริงได้มาก ผมเองก็หาใช้ผู้ได้ญาณใดๆที่บริสุทธิ์พอจะแทงตลอดความจริงข้อนี้ ผมว่าน่าจะเอาคำถามนี้ไปถามพระอรหันต์ หรือถามพระโพธิสัตว์อย่างหลวงตาม้าน่าจะใดคำตอบที่ชัดเจนกว่านะขอรับ สาธุครับ :)

8
ผมเคยเจอคำตอบนึงที่อาจจะตอบคำถามนี้ได้ แต่ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดหรือไม..ความว่าดังนี้ครับ

"ปฐมเหตุแห่งพุทธภูมิคือการออกจากวัฏฏเพียงลำพังเป็นสิ่งไม่ควร
จักพาเหล่าสัตว์ผู้เคยเป็นหรือเป็นและที่จะเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูกออกจากกองทุกข์ด้วยกัน
เพราะมีพรหมวิหารธรรม  4 อันประกอบด้วยเมตตาและกรุณาเป็นเบื้องต้นต่อ
เหล่าสัตว์ผู้ร่วมโลกทั้งหลาย   พรหมวิหารธรรม 4 นี้เป็นปฐมเหตุแห่งพระบารมี
ทั้งหลายที่พระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาพุทธภูมิทุกพระองค์ทั้งที่ตรัสรู้เป็นพระชินเจ้า
แล้วหรือจักมาตรัสรู้ในเบื้องหน้าก็ดีต่างมิเคยละพรหมวิหารธรรม 4 นี้เลย"

เป็นคำตอบของผู้ใช้ชื่อว่า "เม็ดทราย" พบในความเห็นที่ 10 ของกระทู้ที่ผมแนบมาด้วยด้านล่างนี้ครับ  สาธุครับ :)

http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/010428.htm

10
มีเรื่องที่หลวงตาม้าสอนพุทธภูมิธรรมอีกหรือไม่ครับ

11
อนุโมทนาสาธุในภารกิจอันประเสริฐนี้ด้วยครับ

12
ขอถวายสักการะอภิวาทแถบพระบาทพระบรมครู พระเจ้าขา

หน้า: [1]