เว็บพุทธภูมิแสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sukum99

หน้า: [1] 2
1
บทแผ่เมตา
.
.
ขอยกบุญที่ทำในวันนี้ ให้เจ้าหนี้เวรกรรมของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง           
ขอให้พวกเขาได้รับบุญกุศลของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญ พ้นจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ
ขอยกบุญให้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ / พระปัจเจก / พระโพธิ  ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง
ขออุทิศบุญกุศลให้ คนทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง วิญญาณคนทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง / สัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง วิญญาณสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง / เจ้าหนี้เวรกรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง / วิญญาณในนรกทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง / เทพเทวดาทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง
ขอให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับบุญกุศลของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้ / ขอให้พวกเขาเหล่านั้นมีความสุข ความเจริญ พ้นจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ด้วยเถิด สาธุ
.
.
.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (๓ครั้ง)
.
บทแผ่เมตตาใหญ่ (แบบย่อ)
    ขอสรรพสัตว์ , ปาณะ , ภูต , บุคคล , ผู้มีอัตภาพ , สตรี , บุรุษ , พระอริยเจ้า , ปุถุชน , เทวดา , มนุษย์ , สัตว์วินิปาติกะทั้งหลายทั้งปวง จงอย่ามีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข ประคับประคองตนให้รอดพ้นภัยเถิด
.
.
.
     ขออิทธิฤทธิ์พระพุทธทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ตัวข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
     ขออิทธิฤทธิ์พระธรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ตัวข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
     ขออิทธิฤทธิ์พระสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ตัวข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
     ขออิทธิฤทธิ์พระปัจเจกทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ตัวข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
     ขออิทธิฤทธิ์พระโพธิทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ตัวข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
(จิตบริสุทธิ์ เคารพ นอบน้อม)
.
.
        ขออิทธิฤทธิ์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระปัจเจก พระโพธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระอรหันต์ ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข 
        ขออิทธิฤทธิ์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระปัจเจก พระโพธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระอรหันต์ ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข 
        ขออิทธิฤทธิ์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระปัจเจก พระโพธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระอรหันต์ ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
(จิตบริสุทธิ์ เคารพ นอบน้อม)
****พระโพธิ  ตรงนี้ อ่านออกเสียงว่า  พระ-โพ  ไม่ต้องออกเสียงว่า พระ-โพ-ธิ
.
.

2
ดีครับ เข้าไปดูในยูทูปได้ความรู้ และข้อมูลหลายอย่างดีครับ สาธุครับ
.
สวดมนต์คาถาจักรพรรดิ ฯลฯ ที่บ้านก็ได้ครับ สาธุครับ
.
มีการถ่ายทอดสดสวดมนต์ออนไลน์พร้อมกันด้วยอีกนะครับ สาธุครับ
.
ผมก็ชอบคาถานี้มากครับ สวดทุกวันคาถานี้ ทำแบบที่ทานบอกเขียนไว้เลยว่าจะไม่ทิ้งคาถานี้ชีวิตนี้ สาธุครับ

3
ปัจฉิมโอวาท
คำสอนครั้งสุดท้าย หมายถึง ปัจฉิมวาจา คือ พระดำรัสสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานว่า "วยธมฺมา สงฺยารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ" แปลว่า "สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจง (ยังประโยชน์ ตนและประโยชน์ผู้อื่น) ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด"
.
.
credit
เพจ ธรรมปฎิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ เรามีนิพพานเป็นที่ไป
14 สิงหาคม 2016
.
https://www.facebook.com/467234346803836/photos/a.467416416785629.1073741827.467234346803836/467416406785630/?type=1&theater

6
คาถามหากรุณาธารณีสูตร --- ดี
.
คาถามหาจักรพรรดิ --- ดี
.
คาถาเงินล้าน --- ดี
.
.
-------------------------
.
สวดบทมหากรุณาธารณีสูตร นี้ก่อนครับ 5จบ
แล้วท่องบทอื่นจะง่ายขึ้นครับ
(เคลียร์เจ้าหนี้เวรกรรมเราก่อนครับ อะไรจะได้ง่ายขึ้น ท่องบทอื่นจะได้ง่ายขึ้นครับ)
.
สาธุครับ
.

7
ได้ครับ ผมทำประจำ

8
Jo  สาธุ สาธุ สาธุ
ปฏิบัติจริง ทำจริง เห็นของจริง เป็นลูกหลานหลวงปู่ดู่
อย่างแท้จริง! หลวงปู่ท่านเมตตามาก ให้เห็นคุณค่า
ต่อเมื่อ...ลงมือปฏิบัติธรรม
ครับ.

9
(ทางพอดี ทางสายกลาง)
.
เกิดเป็นคนต้องทนอด และ อดทน ต้องสู้ ..
.
ไหว้พระทำบุญ ทำบุญแต่พอดี
ดูเงินในกระเป๋าด้วย
เหลือไว้ให้ลูกเมียแดกด้วย ..
.
พ่อแม่เป็นใหญ่ พระสงฆ์เป็นรอง พรจากพ่อแม่ประเสริฐสุด ..
.
สังเกตุได้หลวงพ่อท่านสอนให้อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับความจริง
.
.
.
หลวงพ่อแป๊ะ
.
--------------------------------------------------
(เอาเฉพาะคำเน้นๆมาลงนะครับ)
.
https://www.facebook.com/215005885503962/photos/a.215008835503667.1073741828.215005885503962/610056185998928/?type=3&theater

10
ข้าพเจ้าขอไหว้พระอมิตาภะพุทธ ด้วยความเคารพ นอบน้อม แต่ข้าพเจ้าไม่ขอหลงในพลังของท่านอมิตาภะพุทธ
.
สมเด็จโต สอนเราไหว้ พระพุทธเจ้าทั้ง 28พระองค์ ฉันใด (คาถาชินบัญชร)
แต่ไม่ให้หลงในพระพุทธเจ้าทั้ง 28พระองค์ ฉันนั้น
.
บทสวดมนต์บทมหากรุณาธารณีสูตร(เจ้าแม่กวนอิมพันมือ) ก็ไม่ให้หลงในอมิตาภะพุทธพระพุทธเจ้า ฉันนั้น
(ไหว้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ เคารพ นอบน้อม ก็พอ) เป็นต้นครับ
.
.
พระคาถาชินบัญชร ฉบับย่อ
ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริ ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา (ภาวนา 10 จบ)
.
.
http://horoscope.sanook.com/59501/

11
12.50น.เจ้าแม่กวนอิมบอกว่า มวลมนุษย์ทั้งหลาย
ควรที่จะสวดมนต์ภาวนามหาสูตรนี้เป็นประจำ (มหากรุณาธารณีสูตร)
โดยไม่เกียจคร้าน
.
10.44น.ให้ท่องวันละ 5จบ
.
(จาก youtubeประวัติที่มา)
.
.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง)
.
#มหากรุณาธารณีสูตร (ทิเบต)
.
นำโม รัตนา ตายายะ นะโม อาริยะ จานะ
สักการา เปลอ จานะ ยูฮารา จายา
ตะทากาคะยา อะรา ฮาเต ซำ ยา ซำ พุทธายะ
นะโม สวา ตะถาคะเตเป อะรา ฮาตะเป
ซำ ยา ซำ พุทเธเป
นะโม อะริยะ อวโลกิเต สวารายา
พูทีสัตตะวายะ มหาสัตตะวายะ มหาการุณีตะยะ
ตะติยา ทา โอม ธารา ธารา ธีรี ธีรี ธูรู ธูรู
อิทธิเว อิทธิ จาเร จาเร ปูราจาเร ปูราจาเร
กุสุเม กุสุมา วาเร อิทธิ มิตรี จิตติ
จาลามะ ปานะ ยะ โชวฮา
.
(5จบ หรือจะ 7จบ/9จบ/21จบ/59จบ/108จบ แล้วแต่สะดวก)
.
.
-------------------------
.
ครบ 5จบแล้วปิดท้ายด้วย
.
โอม นะโมอวโลกิเตศวร(๓ จบ)
.
ปึงซือออนีทอ ยูไล้ (๓ จบ)
.
-------------------------
.
youtube บทสวดมนต์มหากรุณาธารณีสูตร (ทิเบต)
https://www.youtube.com/watch?v=lJL_FDeG2Mc
.
youtube (ประวัติที่มา) (5.50น.เวลาที่จะมาถึงจะถึง กลียุค)
การ์ตูนมหากรุณาธารณียสูตร พากษ์ไทย Avalokitesvara Cartoon
https://www.youtube.com/watch?v=wken-ft3MMU&feature=youtu.be

12
ท่านบอกว่า งานข้างหน้าจะหนักมาก หลังจากนี้เป็นต้นไปเงินจะใช้มากกว่า สมัยที่สร้างโบสถ์ อย่า ลืม นะ...เวลาว่างๆ นั่งนึกก็ได้เดินไปก็ได้ ไม่ห้ามเลยนะให้มันติดใจอยู่อย่างนั้น ให้ถือว่าเป็นกรรมฐานไปในตัวเสร็จ (คาถาเงินล้าน)
.
.
คาถาที่ พระพุทธเจ้าบอก ทุกบทก่อนจะทำ ต้องนึกถึงท่าน ถือว่าเป็น พุทธานุสสติกรรมฐาน
.
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
.
cr.จากเพจพระปัจเจกพุทธเจ้า
https://www.facebook.com/PhraPaccekPhuththaCeaw/photos/a.319029644878686.76853.319028538212130/339634869484830/?type=3&theater
.
.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง)
.
#พระคาถาเงินล้าน
.
สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม
มิเตพาหุหะติ
.
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปะติจฉามิ
เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ
.
(บูชากี่จบก็ได้)
.
.
(พรหมา-อ่านว่า พรม-มา)
(สวาโหม-อ่านว่า สะ-หวา-โหม)
.
youtube พระคาถาเงินล้าน
https://www.youtube.com/watch?v=_ldtmI1Hc9E&t=207s

13
ชีวิตนี้ ! เอ็งอย่าไปไหน ให้จิตอยู่กับ จักรพรรดิ อยู่กับไตรสรณคมน์ อยู่กับพระ อยู่กับข้า เอ็งจะสร้างบารมีได้เร็ว
.
อยู่กับรูปลักษณ์ของข้า รูปจักรพรรดิ กำพระ...เอ็งจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ เอ็งจะเห็นภพวิญญาณ เอ็งจะช่วยเขา และสร้างเมตตาบารมี ทุกวันนี้เราติดกรรมเก่า เอ็งเขียนไว้เลย ในชีวิตนี้จะอยู่กับ...(คาถา)* จักรพรรดิ *
.
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
.
cr.เพจ นะโม พรหมปัญโญ เมตตาธรรมสามแดนโลกธาตุ
https://www.facebook.com/302827946846639/photos/a.303407923455308.1073741829.302827946846639/421187088344057/?type=3&theater
.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง)
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (๓ ครั้ง) --- หลวงปู่ทวด
นะโม โพธิสัตโต พรหม ปัญโญ (๓ ครั้ง) --- หลวงปู่ดู่
.
#พระคาถามหาจักรพรรดิ
.
นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง
อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย
อะหังวันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ
(3จบ /9จบ/20จบ/108จบ แล้วแต่เราสะดวก)
.
#เชิญพลังพระเข้าตัว แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาน
.
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (5จบ)
.
#แผ่เมตตาออกไปให้กับดวงจิตวิญญาณทั้งหลาย
.
พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ
.
.
youtube คาถามหาจักรพรรดิ
https://youtu.be/LR2ZM44uHEY

14
4.คาถามหากรุณาธารณีสูตร
เพจ ค้นธรรมใต้ร่มไผ่ม่วง 21 กุมภาพันธ์ 2561
.
จงภาวนามหากรุณาธารณีด้วยดวงใจอันศรัทธาตั้งมั่น
เมื่อทำเช่นนั้นก็ประดุจว่าคุณกำลังพบกับพระพุทธเจ้าทั่วทั้งทศทิศ
หากมัวแต่คิดจะแลกเปลี่ยนมนต์เพื่อความให้ได้ดั่งใจ ก็เหมือนไก่ที่ได้พลอย พบของมีค่าแต่ใช้ไม่เป็น
.
จงภาวนามหากรุณาธารณีด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า
เมื่อทำเช่นนั้น ความเมตตากรุณาจะแผ่ไพศาล
.
จงภาวนามหากรุณาธารณีด้วยจิตอันผ่องใส
เมื่อทำเช่นนั้น ความเมตตากรุณาจะแผ่ไพศาล
.
ถ้าทำด้วยใจบริสุทธิ์ก็ดั่งรวมใจกับทะเลแห่งความกรุณาหาที่เริ่มต้นและหาที่สิ้นสุดมิได้
.
ฯลฯ
.
มหากรุณาธารณีสูตร (ทิเบต) (วันละ 5จบ)
(หรือจะ 7จบ / 9จบ / 21จบ / 59จบ / 108จบ แล้วแต่สะดวก)
.
.
นำโม รัตนา ตายายะ นะโม อาริยะ จานะ
สักการา เปลอ จานะ ยูฮารา จายา
ตะทากาคะยา อะรา ฮาเต ซำ ยา ซำ พุทธายะ
นะโม สวา ตะถาคะเตเป อะรา ฮาตะเป
ซำ ยา ซำ พุทเธเป
นะโม อะริยะ อวโลกิเต สวารายา
พูทีสัตตะวายะ มหาสัตตะวายะ มหาการุณีตะยะ
ตะติยา ทา โอม ธารา ธารา ธีรี ธีรี ธูรู ธูรู
อิทธิเว อิทธิ จาเร จาเร ปูราจาเร ปูราจาเร
กุสุเม กุสุมา วาเร อิทธิ มิตรี จิตติ
จาลามะ ปานะ ยะ โชวฮา
(5จบ)
.
.
ครบ 5จบแล้วปิดท้ายด้วย
.
โอม นะโมอวโลกิเตศวร(๓ จบ)
.
ปึงซือออนีทอ ยูไล้ (๓ จบ)
.
.
.
https://www.facebook.com/purplebamboo48/photos/a.604399829636160.1073741850.136473909762090/1619062591503207/?type=3&hc_location=ufi

15
3.พระคาถาจักรพรรดิ์
เพจ แผ่นพับสวดมนต์ธรรมทาน 21 กันยายน 2017
.
พระคาถาจักรพรรดิ์ ...ใครสวดเป็นรวย
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก จ.อยุธยา
ครูบาอาจารย์คนสำคัญของเมืองไทย
ท่านเป็นผู้แต่งพระคาถาบทนี้ไว้ หลายคนเรียกว่าพระคาถาจักรพรรดิ์หรือมหาจักพรรดิ์
เป็นพระคาถาหลักที่หลวงปู่ดู่ใช้ในการรวมบารมีแผ่เมตตาช่วย เหลือภพภูมิทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุ และใช้ในการอธิษฐานจิตปลุกเสกพระเครื่องทุกชนิดของท่านและคนจำนวนมากนำเอาไปสวดแล้วชีวิตดีพลิกจากหน้ามือเป็นหลักมือ เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย
เคยมีลูกศิษย์ที่ทันสังขารหลวงปู่ดู่ท่านหนึงสนทนากับหลวงปู่ถึงเรื่อง 'คาถามหาจักรพรรดิ'
ลูกศิษย์ "หลวงพ่อเป็นผู้แต่งคาถาบูชาพระ คาถามหาจักรพรรดิ์ ใช่มั้ยครับ"
หลวงปู่ "สำเภาเขาสร้างพระพุทธรูป อยากได้คาถาบูชาพระ
ก็เลยมานึกเอาเอง มันจะผิดอยู่หน่อยหนึ่ง
ตรงคำบูชาที่มี นะโมพุทธายะ แล้วก็ ยะธาพุทโมนะ หรือแกว่าไง" หลวงปู่ท่านถามเป็นนัยๆ
ลูกศิษย์ "ปกติ การตั้งองค์พระ การอธิษฐานให้เป็นพระ โบราณเขาใช้กันว่า นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ ดังการที่หลวงพ่อกล่าวเช่นนี้ ต้องการให้บูชาคาถาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าปางมหาจักรพรรดิใช่ไหมครับ"
หลวงปู่ดู่ท่านพยักหน้ารับ ทั้งหลวงปู่ดู่ยังกล่าวต่อไป
เกี่ยวกับบทบูชาพระที่นิยมนำมาเรียกกันว่าคาถาจักรพรรดิในปัจจุบันนี้อีกว่า
"คาถา บทนี้เป็นของดี หมั่นท่องไว้ทุกวัน ปกติเขาไม่ให้กันหรอกเพราะเขากลัวลูกศิษย์จะดีกว่าอาจารย์ แต่ข้าไม่เคยกลัวและไม่ปิดบัง ท่องให้ดีนะอีกหน่อยจะรวย
เพราะมีการกล่าวถึงพระสิวลีผู้เป็นเลิศทางลาภไว้ด้วย อาบไปเสกไปก็ได้ กินข้าวก็ได้ ดีทั้งนั้น
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้ามาบอกพวกแก ข้าทดลองมาแล้วทั้งนั้น เมื่อดีแล้วจึงมาบอก ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ศรัทธาและหมั่นฝึกฝนปฏิบัติ
คนเราอยู่ดีๆจะให้รวยได้อย่างไร ต้องปฏิบัติเสียก่อน ดูอย่างข้าเมื่อก่อนต้องไปยืมเงินเขามาซื้อธูปเทียนใบชามาเลี้ยงแขก
เดี๋ยวนี้ของกินของใช้มีใช้เกลื่อนกลาดไป เรามาพบไม้งามเมื่อขวานบิ่น แกว่าจริงไหมของดีของอร่อยกินก็ไม่ได้ ฟันไม่มี"
.
.
บทสวดพระคาถาจักรพรรดิ์
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
(กราบ 3 ครั้ง)
นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง
อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย
อะหังวันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ
ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการ
อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐามิ
พุทธัง อธิษฐามิ
ธัมมัง อธิษฐามิ
สังฆัง อธิษฐามิ
หลังจากนั้นก็ให้เชิญพระเข้าตัว แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณด้วย บทสวดว่า
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (ว่า 5 จบ)
และแผ่เมตตาออกไปให้เป็นวงกว้างสุดขอบจักวาล
...................................
ขออำนาจแห่งบุญกุศลใดๆที่เกิดขึ้นจากเกิดเผยแพร่ธรรมทานนี้และบุญกุศลที่เหล่าข้าพเจ้าเพียรทำมาทุกภพชาติ
โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้อ่านได้พบความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมโดยฉับพลันทันทีเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ
ทีมงานแผ่นพับสวดมนต์ธรรมทาน
เชิญสร้างบุญใหญ่ในชีวิต เพิ่มบุญ ลดกรรม
ด้วยหนังสือ และแผ่นพับสวดมนต์ ธรรมทาน
----------------------------------------------------
https://www.facebook.com/Dhammapamphlet/posts/2039265456288663

หน้า: [1] 2