เว็บพุทธภูมิ: พุทธภูมิ พระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมีแสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - watwaarram

หน้า: [1]
1
             เมื่อชีวิตมีความตายเป็นที่สุด ความทุกข์ ความเจ็บป่วย เข้ารุมเร้าทำให้ต้องทนกับชีวิตในสงสาร
             เรา.... ได้เห็น ได้ยิน ได้ัฟัง ว่าคนโน้นตายบ้าง คนนี้ตายบ้าง ได้เห็นสัตว์ตายบ้าง ความสงสารก็เกิดขึ้นเต็มหัวใจ
             เรา..ระลึกได้ว่า เราจักช่วยพวกเขา จะช่วยให้ได้ ในขณะนั้น เราก็แผ่เมตตาจิตไปยังสัตว์ทั้งหลาย ให้สัตว์เหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ พร้อมกันตัวสัจจะอฐิษฐานมั่นในใจไว้ว่า สักวันไม่ว่าสัตว์เหล่าใด เราจักช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายที่กำลังทุกข์อยู่ ให้พ้นจากทุกข์ด้วยพระสัพพัญญุตญาณให้จงได้ 
        นับแต่นี้ เราจักไม่ไหวหวั่น ไม่ท้อถอย ในการที่จะสร้างหนทางแห่งการตรัสรู้ธรรม อันนำสัตว์ออกจากสงสาร อันหาที่สุดประมาณไม่ได้นั้น ให้จงได้ในสักวันหนึ่ง
       ขอความอนุเคราะห์จากท่านทั้งหลาย หากท่านได้ตรัสรู้ธรรมก่อน ขอท่านโปรดเป็นที่พึ่งแห่งเราด้วยเถิด แม้เราได้ตรัสรู้ก่อนเราก็จะเป็นที่พึ่งของท่านเช่นกัน
     (วชิระมาณพ ศรัทธาธิกะบารมี)

2
              เราได้เห็นสัตว์ทั้งหลาย ได้ตายไปต่อหน้าบ้าง ได้เห็นซากบ้าง หรือได้ฟังข่าวมาบ้าง เราอยากช่วยสัตว์เหล่านั้นให้พ้นจากทุกข์ เราได้ตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น แล้วเราก็ตั้งจิตปรารถนาว่าจะช่วยขนสัตว์เหล่านั้นข้ามพ้นจากความตายให้ได้ เราไม่หวั่นไหว ไม่ย่อท้อ ยังคงยึดมั่นในหนทางแห่งพระโพธิญาณนั้นอยู่ เราปรารถนาช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายที่กำลังทุกข์อยู่ ที่กำลังทนทรมานอยู่ในทุก ๆ ที่ ใน ภพภูมิทั้งหลาย ด้วยมุ่งหวังว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวล พบพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ พาตนพ้นทุกข์ไป แล้วถ้าไปไม่ถึงฝั่งนั้นแล้วเราจักอาสาพาท่านข้ามไป ด้วยแขน ขา เลือด เนื้อ หัวใจ ปิยทาน ที่เราพึงสละออกบริจาค เมื่อถึงพุทธภูมิแห่งเรา เราขอฝากคำมั่นถึงท่านพุทธภูมิทั่งหลาย หากท่านทั้งหลายได้สำเร็จพระโพธิญาณก่อนเรา ฝากท่านจงเป็นที่พึ่งให้เหล่าสัตว์ทั้งหลายด้วยเทอญ เมื่อถึงเวลาแห่งเรา เราก็จะพาสัตว์ข้ามฝั่งแห่งพระนิพพานไปให้ได้เช่นกัน
                 วชิรมาณพ (ศรัทธาธิกะบารมี)

3
             สวัสดีครับ ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ตั้งปรารถนาแห่งพุทธภูมิ ทีแรกคิดว่าตัวเองตั้งปรารถนาแบบปัญญาธิกะ แต่เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าปรารถนาแบบศรัทธาธิกะครับ ถึงอย่างไรก็ขอรับสัจจะสัญญาจากท่านผู้ปรารถนาพุทธภูมิทั้งหลายครับ ถ้าผู้ใดถึงฝั่งดังปรารถนาแล้ว โปรดช่วยอนุเคราะห์กระผมให้สร้างบารมีต่อไปให้เต็มด้วยเถิดครับ หรือแม้ถ้ากระผมถึงฝั่งแห่งปรารถนาแล้ว ถ้าหากรำลึกถึงได้ กระผมก็จะช่วยท่านเหมือนกัน ขอท่านทั้งหลาย ที่เป็นหน่อแห่งพุทธวงค์อันประเสริญทั้งหลาย โปรดรับคำอราราธนาและคำปฏิญาของกระผมไวด้วยเทอญ

..วชิรมาณพ ผู้แสวงหาพระโพธิญาณ (ศรัทธาธิกะบารมี)

หน้า: [1]