เว็บพุทธภูมิ: พุทธภูมิ พระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมี

หมวดหลัก => จักรวาลแบบพุทธ => ข้อความที่เริ่มโดย: Wisdom ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2012, 11:50:39 AM

หัวข้อ: สังวัฏฏอสงไขยกัป,สังวัฏฐายีอสงไขยกัป,วัฏฏอสงไขยกัป,วิวัฏฐายีอสงไขยกัป
เริ่มหัวข้อโดย: Wisdom ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2012, 11:50:39 AM
คำว่า มหากัป หมายถึง ระยะเวลารวม 256 อันตรกัป แห่งการพินาศอยู่ ความว่างเปล่า ความเจริญขึ้น และตั้งขึ้น ของ อสงไขยกัปทั้ง 4 คือ
อสงไขยกัป ที่ 1 ชื่อว่า สังวัฏฏอสงไขยกัป มีระยะเวลา 64 อันตรกัป เป็นอสงไขยกัปจักรวาลซึ่งมีแสนโกฏิจักรวาล กำลังพินาศอยู่
อสงไขยกัป ที่ 2 ชื่อว่า สังวัฏฐายีอสงไขยกัป มีระยะเวลา 64 อันตรกัป เป็นอสงไขยกัปที่ว่างเปล่า เพราะจักรวาลถูกทำลายไปจนหมดสิ้น
อสงไขยกัป ที่ 2 ชื่อว่า วัฏฏอสงไขยกัป มีระยะเวลา 64 อันตรกัป เป้นอสงไขยที่จักรวาลกำลังเจริญขึ้นไปตามลำดับ
อสงไขยกัป ที่ 2 ชื่อว่า วิวัฏฐายีอสงไขยกัป มีระยะเวลา 64 อันตรกัป เป็นอสงไขยกัป ที่จักรวาลได้ตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้ว มนุษย์และหมู่สัตว์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นในโลกธาตุได้แต่เฉพาะอสงไขยกัปนี้เท่านั้น