เว็บพุทธภูมิ: พุทธภูมิ พระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมีแสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - june

หน้า: [1]
1
..ธรรมใดจะรักษาจิตโพธิสัตว์ไม่ให้ร่วงท้อถอย..

เป็นคำถามที่ดีครับ คุณ chock จะแนะนำว่าอย่างไรได้บ้าง

ขออนุญาตตอบตามความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ  คือ อิทธิบาท 4 และโพธิปักขิยธรรมอีก 6  หมวด ครับ รวมถึงการเห็นทุกข์ของผู้อื่น
ธรรมข้อนี้สามารถจุดประกายในดวงจิตของพระโพธิสัตว์ทุกท่านให้ตื่นขึ้นมาทำความเพียร เพื่อผู้อื่นเสมอครับ

หากผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับ

2
สาธุครับสาธุ
สาธุครับสาธุ
ขอให้ทุกท่านเต็มที่เอาจริงเอาจังครับ ระลึกด้วยแรงปราถนาจนกระทั่งก่อนลืมตาตื่นนอน มีคำแรกที่ผุดขึ้นมาจากจิตใจ คือคำว่า "เราจะเป็นพระพุทธเจ้า" อย่างนี้ทุกวันๆ นี้ก็เริ่มเข้าทางแล้วครับ แล้วมาร(จะหมายว่าเป็นอะไรก็ตามแต่)จะมาทดสอบท่านเอง ว่าท่านจะเอาชีวิตเดิมพันแลกกับบารมีไหม มารท่านไม่อ่อนข้อให้นะครับ โดนมารลองกำลังขอให้อดทนข่มใจตัวใครตัวมัน ใครเต็มก่อนก็จะช่วยรื้อขนสรรพสัตว์ก่อน ยิ่งเร็วยิ่งดี เพราะความทุกข์ไม่ปราณีใครๆ อ่านพระคัมภีร์ไม่พิจารณาอย่าพึ่งเชื่อ ว่ากี่อสงไำขย์นั้นแสนกัปล์ประมาณนี้ ทำไปเรื่อยๆ ครับ ไม่หยุดไม่หน่าย น้ำในตุ่มไม่อาจเต็มด้วยแค่ความคิดเพียงสิ่งเดียว ทำไม่ไหวทำไม่ได้แพ้มารก็ฝึกใหม่ อย่าท้อถอยโทษตัวเองนาน ล้มแต่ลุกใหม่น่าสรรเสริญ ล้มแล้วไม่ลุกนี้สิอนาถใจ ไม่มีใครปั่นจักรยานเป็นทันทีไม่มีพลาด การเสียสละให้ การไม่ละเมิดศีล ความหน่ายและสวนทางกระแสตัณหาทางโลก การสั่งสมปัญญาทั้งสาม ความเพียรกั้นชั่วละชั่วทำดีรักษาดีไว้ ความอดทนข่มใจ ความไม่มีมารยาแต่จริงใจกับทุกสรรพสิ่ง ความตั้งมั้นตั้งใจไม่ลดละเลิกเป้าหมายในกุศลบารมี ความมีไมตรีจิตที่ไร้อาณาเขตอย่างอนันต์ และใจต้องรู้นิ่งไม่หวั่นไหววางเฉยในโลกธรรมแปดได้ สิ่งนี้เป็นกิจของพวกเรา เป็นยิ่งกว่าชีวิตและวิญญาณ หากพิจารณาทุกวันจนฝังแน่ในกมลสันดานและเป็นอุปนิสัยติดตัวจนกว่าจะทำไปจนกระทั่งได้รับพยากรณ์ ถึงไม่ได้รับพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูอย่างองค์ปฐมบรมพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสรู้เองได้ เราต้องเชื่อในเรื่องกรรม ในเรื่องเหตุผลครับ ไม่เชื่อง่ายๆ จากเรื่องที่ถูกจารึกไว้มานานที่อาจถูกตกแต่งมาโดยใครๆ ก็ตาม เว้นแต่พิจารณาว่าเป็นจริงได้ด้วยปัญญา เต็มที่ครับท่านพระโพธิสัตว์ทุกท่าน ขอจงอย่าได้อิ่มอย่าได้หน่ายในกุศลธรรมดั่งมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยสายมหานทีครับ ความตายจะมาถึงเราแน่นอน เพื่อโพธิญาณแล้วการทำตามกำลังยังไม่สู้เท่าการทำเต็มกำลังครับ ไหว้สาวันทามิสวัสดีทุกๆ ท่านผู้มีใจจริงและใจถึงครับ

สาธุ สาธุ สาธุ

3
อ่่านแล้วก็ชื่นใจนะครับ  เราเป็นนักศึกษา อย่างที่บอกจริงๆ เราก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับ จนกว่าจะจบหลักสูตร หลักสูตรนี้เรียกว่า หลักสูตรพุทธภูมิ

ในส่วนตัวผม คิดว่า พุทธภูมิที่ท่านบารมีเต็มแล้ว ก็จะต้องมาคอยสั่งสอนเราแน่นอนครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งใจมากแค่ไหน ความดีเรามีมากแค่ไหน

ก็ต้องค่อยๆเรียนไปทีละขั้น ละตอน จนกว่าจะผ่านไปทีละขั้น ตามความสามารถครับ

ปล.ผิดพลาดประการใดชี้แนะด้วยนะครับ

jullajak@hotmail.fr ยินดีพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กับ พุทธภูมิทุกท่านครับ

4
เมื่อเสด็จถึงนิโครธาราม " ก็เข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" กราบนมัสการแล้วเปิดฝาผอบแก้ว จับพระยุคลพัสตร์ กราบทูลว่า...


“ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระภาค...!
อันว่าสุวรรณวัตถยุคลใหม่นี้
ข้าพระบาทอุตส่าห์หีบดีดปั่นฝ้ายด้วยหัตถ์
แห่งตน ด้วยน้ำจิตอุทิศแด่สมเด็จพระทศพล
ขอพระองค์จงทรง พระกรุณา
อนุเคราะห์รับซึ่งภูษาคู่นี้
เพื่อจะให้มีประโยชน์และความสุข
แก่ข้าพระบาทตลอดกาลช้านานเถิดพระเจ้าข้า”


สมเด็จพระชินสีห์ผู้ทรงญาณไม่ติดขัด ทรงทราบชัดถึงการณ์อย่างหนึ่งในภายหน้า จึงทรงมีพระมหากรุณาตรัสแก่สมเด็จพระมาตุจฉาว่า

“ดูกรพระมาตุจฉาซึ่งมีคุณแก่เราตถาคต...!

วัตถยุคลภูษานี้ ขอให้จงถวายแก่สงฆ์เถิด จะเกิดผลานิสงส์มากยิ่งกว่าถวายแก่เราตถาคต ...ด้วยว่าเมื่อถวายภูษาทั้งคู่นี้แก่สงฆ์แล้ว..... ย่อมได้ชื่อว่าเป็นการบูชาเราตถาคตแลสงฆ์ทั้งปวง”

แม้จะได้สดับพระพุทธฎีกาว่าดังนั้น แต่ด้วยความศรัทธามั่นพระนางได้กราบทูลอาราธนาให้พระสัพพัญญูเจ้าทรงรับไว้ถึง ๓ ครั้ง

แต่องค์พระชินสีห์ก็มิได้ทรงรับไว้ และทรงตรัสให้ถวายแก่สงฆ์เช่นเดิม

เหตุเพราะพระองค์ทรงทราบว่า พระนางปชาบดีทรงมีศรัทธาพร้อมด้วยเจตนาทั้งสาม

คือ บุพเจตนา มุญจนเจตนา อปราปรเจตนา ฉันใดแก่พระองค์ ก็ขอให้ทรงมีศรัทธาในสงฆ์ด้วยเจตนาทั้งสามฉันนั้นเช่นกัน

ทานครั้งนี้จึงจะมีผลมาก อีกประการหนึ่ง พระองค์ทรงทราบว่าจักอยู่ในโลกมิได้นาน ก็จักเข้าปรินิพพานแล้ว

พระสงฆ์สาวกทั้งหลาย ก็จะลำบากด้วยจตุปัจจัย เมื่อตถาคตให้ถวายแก่พระสงฆ์ เพื่อเป็นตัวอย่างดังนี้ ในอนาคตกาลก็จะมีผู้นิยมถวายแก่สงฆ์

ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับอานิสงส์แห่งการถวายมาก ทั้งพระสงฆ์สาวกทั้งหลาย...จะไม่ลำบากด้วยจตุปัจจัย ....

หากแต่พระนางหาได้เข้าใจไม่ ทรงโศกเศร้าเสียพระทัยเป็นยิ่งนัก ทรงอ้อนวอนขอให้พระอานนท์พุทธอนุชาช่วยกราบทูล องค์พระชินสีห์ให้ทรงรับ พระยุคลพัสตร์ไว้

เมื่อพระอานนท์ได้กราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมา-สัมพุทธเจ้า พระองค์จึงได้ตรัสเทศนา ทักขิณาวิภังคสูตร จำแนกประเภทแห่งปาฏิบุคลิกทาน แลสังฆทานอย่างแจ่มแจ้ง ว่าการถวายสังฆทานย่อมมีผลานิสงส์มากกว่านัก

เมื่อพระนางมหาปชาบดีไ ด้สดับฟังดังนั้นก็ให้เกิดความปรีดาปราโมทย์ ตั้งจิตอุทิศที่จะถวายเป็นสังฆทาน แล้ว

ทรงถือเอาผ้าภูษานั้นถวายแด่องค์พระสารีบุตร ผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาแห่งองค์สมเด็จพระชินสีห์

หากก็ถูกองค์พระธรรมเสนาบดี ผู้ซึ่งทราบถึงพระพุทโธบายปฏิเสธเสีย ด้วยการให้ถวายแก่ภิกษุรูปอื่นต่อไป

เมื่อได้รับการปฏิเสธเช่นนี้ พระนางก็เลื่อนไปถวายแก่พระโมคคัลลานเถระ ผู้เป็น อัครสาวกเบื้องซ้ายแห่งองค์สมเด็จพระทศพล

พระเถรเจ้าท่านก็ปฏิเสธ พระนางจึงเลื่อน ไปถวายแก่พระอสีติมหาสาวกทั้งหลายต่อๆ ไปลงไปโดยลำดับ ....ก็มิได้มีพระผู้เป็นเจ้ารูปใดรับแต่สักองค์หนึ่ง

จนตราบถึง พระภิกษุหนุ่มนามว่า อชิตะ ซึ่งเป็นพระสังฆนวกะ...นั่งอยู่ในที่สุดท้าย.......แห่งสงฆ์ทั้งปวง

เมื่อน้อมเข้าไปถวาย พระอชิตะภิกษุหนุ่มก็รับเอาภูษาวิเศษทั้งคู่นั้นทันที

เมื่อสมเด็จพระปชาบดี อัครมเหสีพระบรมกษัตริย์แห่งกรุง
กบิลพัสดุ์ ประสบเหตุเช่นนั้น

ก็ทรงโทมนัสจน น้ำพระเนตรตกด้วยความเสียพระทัยว่า เรานี้เป็นผู้มีบุญวาสนาน้อยจริงหนอ ตั้งใจจัดทำผ้าภูษานี้ เพื่อจักถวายแด่องค์พระทศพล แต่พระองค์ก็มิยอมรับ

เมื่อเข้าไปถวายพระเถระ อรหันต์ทั้งหลาย ก็มิได้มีสงฆ์องค์ใดสงเคราะห์รับเอา สักองค์เดียว

แต่บัดนี้ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเป็นสงฆ์นวกะนั่งอยู่ในที่สุดท้ายสงฆ์ทั้งหลาย ซึ่งคงจะไม่มีคุณวิเศษอันใดสงเคราะห์รับไทยทานไว้

เพื่อไม่ให้เรานั้นได้รับความอับอาย เหตุไฉนจึงเป็นเช่นนี้ไปได้ แล้วก็ทรงก้มหน้านิ่งมิได้ตรัสประการใด

เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงคุณ ทอดพระเนตรเห็นพระมาตุจฉาเสียพระทัย ทรงพระ-โทมนัสในการบำเพ็ญทานพิเศษครั้งนี้

จึงทรงมีพุทธดำริว่า ในกาลบัดนี้สมควรที่เราตถาคตจะกระทำการให้สมเด็จพระมาตุจฉาทรงคลายจากการโทมนัสเสียใจ จะให้มีความยินดีในวัตถทานยิ่งใหญ่นี้

แล้วจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสเรียกพระอานนท์ให้ไปนำเอาบาตรของพระองค์มา........ แล้วทรงกระทำพุทธาธิษฐานว่า

“พระสาวกทั้งปวง
แม้จะทรงฤทธิ์ปานใด
จงอย่าถือเอาบาตรนี้ได้เลย
ให้พระอชิตะภิกษุหนุ่มผู้มีวาสนาผู้จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในกาลภายภาคหน้า
จงถือเอาบาตรนี้ได้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น”

เมื่อสมเด็จพระปชาบดี อัครมเหสีพระบรมกษัตริย์แห่งกรุง
กบิลพัสดุ์ ประสบเหตุเช่นนั้น

ก็ทรงโทมนัสจน น้ำพระเนตรตกด้วยความเสียพระทัยว่า เรานี้เป็นผู้มีบุญวาสนาน้อยจริงหนอ ตั้งใจจัดทำผ้าภูษานี้ เพื่อจักถวายแด่องค์พระทศพล แต่พระองค์ก็มิยอมรับ

เมื่อเข้าไปถวายพระเถระ อรหันต์ทั้งหลาย ก็มิได้มีสงฆ์องค์ใดสงเคราะห์รับเอา สักองค์เดียว

แต่บัดนี้ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเป็นสงฆ์นวกะนั่งอยู่ในที่สุดท้ายสงฆ์ทั้งหลาย ซึ่งคงจะไม่มีคุณวิเศษอันใดสงเคราะห์รับไทยทานไว้

เพื่อไม่ให้เรานั้นได้รับความอับอาย เหตุไฉนจึงเป็นเช่นนี้ไปได้ แล้วก็ทรงก้มหน้านิ่งมิได้ตรัสประการใด

เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงคุณ ทอดพระเนตรเห็นพระมาตุจฉาเสียพระทัย ทรงพระ-โทมนัสในการบำเพ็ญทานพิเศษครั้งนี้

จึงทรงมีพุทธดำริว่า ในกาลบัดนี้สมควรที่เราตถาคตจะกระทำการให้สมเด็จพระมาตุจฉาทรงคลายจากการโทมนัสเสียใจ จะให้มีความยินดีในวัตถทานยิ่งใหญ่นี้

แล้วจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสเรียกพระอานนท์ให้ไปนำเอาบาตรของพระองค์มา........ แล้วทรงกระทำพุทธาธิษฐาน

ขออนุญาต นะครับ พอดีเห็นพิมพ์ซ้ำ หลายวรรค ตั้งแต่วรรคที่กล่าวว่า "ก็ทรงโทมนัสจน น้ำพระเนตรตกด้วยความเสียพระทัยว่า เรานี้เป็นผู้มีบุญวาสนาน้อยจริงหนอ ตั้งใจจัดทำผ้าภูษานี้ เพื่อจักถวายแด่องค์พระทศพล แต่พระองค์ก็มิยอมรับ ฯลฯ "ครับ

หากไม่เป็นการรบกวนเกินไปขอให้เจ้าของกระทู้ช่วยแก้ไขด้วยครับ
ขอบคุณครับ

5
ผมขอเสนอ พระที่ปฏิบัติดีและน่าเข้าไปกราบสร้างบารมีครับ(เท่าที่ผมทราบในความคิดผมครับ)
1.หลวงพ่อกล้วย (วัดป่าธรรมอุทยาน ขอนแก่น) หลวงพ่อท่านเก่งมากใจดีเมตตาสูง และพ้นแล้ว วัดน่าอยู่ครับ ไปค้างได้เลย และเข้าหาได้ง่ายด้วย
2. หลวงปู่เก๋วัดปากน้ำ นนทบุรี
ถ้าใครมีอีกช่วยบอกด้วยนะครับ

สาธุ สาธุ สาธุ   หากมีโอกาสผมจะไปขอความเมตตาจากท่านครับ และแนะนำเพิ่มเติมสำหรับท่านที่อยู่ ขอนแก่นครับ
หลวงพ่อปรีดีย์ วัดป่ากิตติญาณุสรณ์ ภูเวียง หลวงพ่อสุบรรณ วัดถ้ำผาเกิ้ง ครับ ท่านเมตตามากๆเลยครับ

6
เชิญชวนหน่อพุทธภูมิทั้งหลายมาแนะนำตัวและแลกเปลี่ยน
แนวทางการบำเพ็ญบารมีของแต่ละท่านในกระทู้นี้

 
ส่วนตัวผมชื่อ "นิก" ปราถนาพุทธภูมิ รู้ระลึกตนว่าเป็นประเภท ศรัทธาธิกะ
ตั้งแต่ตอนเด็กๆ จากนั้นก็ปฎิบัติธรรม สร้างบารมีสืบต่อมาเรื่อย

โดยตามรอยการสร้างบารมีสายโพธิญาณ
อันมีครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพและมีบุญสัมพันธ์เป็นแนวทาง
แนวการปฎิบัติของผมนั้น ผมเรียนกรรมฐานสายพุทธภูมิ
มาจากครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์
และพระอริยะ เมตตาชี้แนะอบรมสั่งสอน

"อิมินา ปุญญะกัมเมนะ พุทโธ โหมิ อะนาคะเต กาเล"
จะมั่นคงในปณิธานจนกว่าจะถึงซึ่งพระโพธิญาณ . . .

ยินดีที่ได้รู้จักครับ . . .

สวัสดีครับ ทุกท่าน ชื่อโอ๋นะครับ
พึ่งทราบว่าตัวเองเป็นพุทธภูมิ เพราะ เค้าบอกเร็วๆนี้ แต่ก้ทำเรื่อยๆ กิเลสเยอะเหลือเกิน ครับเน้นรักษาอารมณ์ แล้วสวดจักพรรดิครับ
คิดเห็น ว่าทำเริ่มจากง่ายๆ ค่อยๆทำไป เรื่อยๆ อันไหนทำแล้ววางอารมณ์สบายๆ หยิบยกมาทำ เรื่อยๆ บ่อย กำลังใจจะเพิ่มเองครับ ดูอย่างหลวงปู่ดู่ ท่านอยู่ที่วัดก็ทำได้ เพียงแค่ค่อยทำนะครับ โมทนากับทุกท่านด้วยครับ พยายามเกาะนิพพานไว้ครับ ไม่ต้องกลัวเข้าก่อนครับ ติดอธิฐานยังอยู่ไม่ได้อยู่แล้ว
ที่สำคัญครับ หากพุทธภูมิไม่รักพระนิพพาน แล้วใครจะรักครับ อีกอย่างครับจริตไม่เหมือนกัน หยิบธรรมมะสัก 1ข้อมา อธฐานบารมี แล้ว พยายามรักษาให้ได้ ถ้าข้อนี้เต็ม อีก 9ข้อที่เหลือก็เต็ม บารมี 10ทัศน์ไม่ไปไหนครับ ผิดถูกอย่างไรชี้แนะด้วยครับ ยังใหม่อยู่  สุดท้ายนี้โมทนา กับพุทธภูมิทุกท่านด้วยครับ
การตั้งปรารถนา เป็นเรื่องดี เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง....เพียงแต่ต้องค้นหาจุดที่เราทำได้ และกำลังใจเราสามารถ ทรงตัวและเพิ่มพูนได้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน

ผมเห็นด้วยกับคุณ โอ๋นะครับ เพียงแค่ยก 1 ใน บารมี 10 เป็นที่ตั้งแห่งกำลังใจแล้ว ทั้ง 9 ก็จะตามมาเองครับ  โมทนาบุญด้วยทุกประการนะครับ

7
สวัสดีครับโพธิสัตว์ทุกท่าน
ผมชื่อ ตี้ เรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ ผมเคยอ่านพุทธประวัติตั้งแต่12 ขวบ น้ำตาไหลปิติ ผมปรารถนาเป็นสายปัญญาธิกะมาเนิ่นนานแล้ว ได้ศึกษาข้อปฏิบัติสายหลวงพ่อฤาษี และอยู่ภาวนากับสายหลวงปู่ชา  พอเป็นที่พึ่งตัวได้ ตอนนี้มีโอกาสสร้างบุญบารมีและชักชวนบริวารร่วมบุญกับพระกรรมฐานมากอยู่ครับ

สาธุ สาธุ สาธุ โมทนานะครับ จูนก็อยู่ที่ขอนแก่นเหมือนกันครับ

8
เกิดมาเอาอะไรติดตัวมาด้วย ตายไปเอาอะไรกลับไปด้วย

วันนี้อยู่พรุ่งนี้ตาย คล้ายความฝัน

สาธุ สาธุ สาธุ


9
ตามความเข้าใจ ภาษาพื้นบ้านของผมนะครับ

เราควรจะมีศีล อย่างน้อยก็ศีล 5 ควบคู่ไปกับสติ  ตอนแรกก็อาจจะมีสติตอนเรานึกได้ และพยายามให้มีสติอยู่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะกิน นอน เดิน นั่ง หรือยืน

ทำแบบบนี้ก็เรียกได้ว่าสติปัฏฐาน 4  สติตัวนี้จะแนบเข้ากับจิต ตามดู ตามรู้  จิตดวงนี้จะมีสติกำกับอยู่ ก้จะเข้าใจ ใคร่ควร พิจารณา ในสัมมัปทาน ๔

อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรค ๘ 

กล่าวโดยย่อคือสติตัวนี้จะทำให้เรา รู้แจ้ง และเห็นภัยในวัฎสงสาร เพื่อยังเกิดความไม่ประมาทให้แก่ตัวเราเองใช่มั๊ยครับ

หากเข้าใจผิดประการใดขอให้ท่านผู้มีปัญญาชี้แจงด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ
ขออนุญาตก้าวล่วงนะครับ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการเป็นธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ คือ เกื้อกูลแก่การตรัสรู้ เกื้อหนุนแก่อริยมรรค ครับ ซึ่งพระโพธิสัตว์ต้องใช้ แต่พระโพธิสัตว์ทุกท่านที่ต้องทำคือสร้างบารมี 30 ประการให้เต็มจนล้น และการที่บารมีเต็มจนล้นนั้นต้องอาศัยจิตใจที่กล้าแข็ง กำลังใจที่เปี่ยมล้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเตือนตัวเองด้วยสติตลอดว่าจะไม่ยอมต่อนิวร และกิเลส หากมาทำให้ท้อถอย และการที่จะก้าวล่วงต่อชาติภพเป็นหลายอสงไขยนั้น ก็ต้องพึ่งออปชั่น คือ  โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ซึ่งเท่าที่อ่านคุณjune ที่มีออปชั่นระลึกชาติได้นี่ก็เป็น 1 ในนั้น เพราะอย่างน้อยก็ทำให้เกิดศรัทธาที่กล้าแข็งจนเกิดทิฎฐิที่ถูกต้อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องที่ดี ขออนุโมทนาด้วยครับ

ขอบคุณ คุณKuekkonk มากๆนะครับ

10
ตามความเข้าใจ ภาษาพื้นบ้านของผมนะครับ

เราควรจะมีศีล อย่างน้อยก็ศีล 5 ควบคู่ไปกับสติ  ตอนแรกก็อาจจะมีสติตอนเรานึกได้ และพยายามให้มีสติอยู่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะกิน นอน เดิน นั่ง หรือยืน

ทำแบบบนี้ก็เรียกได้ว่าสติปัฏฐาน 4  สติตัวนี้จะแนบเข้ากับจิต ตามดู ตามรู้  จิตดวงนี้จะมีสติกำกับอยู่ ก้จะเข้าใจ ใคร่ควร พิจารณา ในสัมมัปทาน ๔

อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรค ๘ 

กล่าวโดยย่อคือสติตัวนี้จะทำให้เรา รู้แจ้ง และเห็นภัยในวัฎสงสาร เพื่อยังเกิดความไม่ประมาทให้แก่ตัวเราเองใช่มั๊ยครับ

หากเข้าใจผิดประการใดขอให้ท่านผู้มีปัญญาชี้แจงด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

11
สวัสดีครับญาติธรรมเว็ปพุทธภูมิ ผมชื่อ จูน ครับ

ปรารถนาพุทธภูมิแบบศรัทธาธิกะครับ เมื่อก่อน(ตอนที่ระลึกชาติไม่ได้)ปรารถนาเป็นสาวกภูมิ(พระอานนท์) แต่พอมารู้ว่าตัวเองปรารถนา พุทธภูมิมาหลายภพชาติแล้วจึงตั้งจิตแน่วๆปรารถนาต่อพุทธภูมิอย่างมุ่งมั่นและจริงใจ แม้เพื่อนที่บำเพ็ญมาด้วยกันจะลาพุทธภูมิแล้วชวนเราลาด้วยก็ไม่ยอมครับ ยังปรารถนาพุทธภูมิเหมือนเดิมครับ ที่สำคัญกำลังใจเต็มเปี่ยมมากกว่าเดิมด้วยครับ (ผมมีตาที่ 3) ตอนนี้ก็ช่วยเหลือคนไปเรื่อยๆครับ

หากมีอะไรแนะนำได้นะครับ ยินดีรับฟังทุกท่านครับ

ขออำนาจคุณพระพุทธเจ้ามีสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธาน พระธรรม พระอริยสงฆ์ได้โปรดเบิกบุญทั้งที่สำเร็จแก่ข้าพเจ้าแล้วตั้งแต่อดีตชาติ ถึงวันนี้ข้าพพึงจะได้รับมากน้อยเพียงใดขอให้ท่านทั้งหลายได้รับเช่นเดียวกันกับข้าพเจ้าทุกประการและด้วยอานิสงค์ผลบุญนี้ ขอให้ท่านที่ปรารถนาพุทธภูมิทั้งหลายจงสำเร็จดั่งใจท่านปรารถนาทุกประการเทอญ


เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ปรารถนาพุทธภูมิครับ

อิมินาปุญญะ กัมเมนา พุทโธ โหมิ อนาคเต กาเล

ปล. อาทิตย์ก่อนมีนิมิตว่า มีนาคตัวนึงจะเอาพระมาให้เป็นพระแก้วแดงอยู่ในใบโพธิ์ทรงเครื่องจักพรรดิ์ องค์เล็กขนาดนิ้วโป้งผู้ใหญ่ องค์จริงเป็นองค์ใหญ่มากเขาไม่สามารถให้ได้ เขาถามว่าจะเอามั๊ย  เราก็ตอบไปว่าอยากได้ แต่ไม่รู้จะเอามาทำไม เพราะที่บ้านพระเยอะมากจนแทบจะไม่มีหิ้งใส่  หากจะเป็นวาสนาบารมีก้จะน้อมรับเอาครับ


อนุโมทนาด้วยครับ


สาธุ   โมทนาบุญเช่นกันนะครับ   :)

12
สาธุ สาธุ สาธุ

13
สวัสดีครับญาติธรรมเว็ปพุทธภูมิ ผมชื่อ จูน ครับ

ปรารถนาพุทธภูมิแบบศรัทธาธิกะครับ เมื่อก่อน(ตอนที่ระลึกชาติไม่ได้)ปรารถนาเป็นสาวกภูมิ(พระอานนท์) แต่พอมารู้ว่าตัวเองปรารถนา พุทธภูมิมาหลายภพชาติแล้วจึงตั้งจิตแน่วๆปรารถนาต่อพุทธภูมิอย่างมุ่งมั่นและจริงใจ แม้เพื่อนที่บำเพ็ญมาด้วยกันจะลาพุทธภูมิแล้วชวนเราลาด้วยก็ไม่ยอมครับ ยังปรารถนาพุทธภูมิเหมือนเดิมครับ ที่สำคัญกำลังใจเต็มเปี่ยมมากกว่าเดิมด้วยครับ ตอนนี้ก็พยายามชักชวนคนไปร่วมบุญร่วมสร้างปูชนียสถาน ทำโรงทาน  ตามความสามารถของตนและโอกาสจะเอื้ออำนวยครับ    หากมีอะไรแนะนำได้นะครับ ยินดีรับฟังทุกท่านครับ

ขออำนาจคุณพระพุทธเจ้ามีสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธาน พระธรรม พระอริยสงฆ์ได้โปรดเบิกบุญทั้งที่สำเร็จแก่ข้าพเจ้าแล้วตั้งแต่อดีตชาติ ถึงวันนี้ข้าพพึงจะได้รับมากน้อยเพียงใดขอให้ท่านทั้งหลายได้รับเช่นเดียวกันกับข้าพเจ้าทุกประการและด้วยอานิสงค์ผลบุญนี้ ขอให้ท่านที่ปรารถนาพุทธภูมิทั้งหลายจงสำเร็จดั่งใจท่านปรารถนาทุกประการเทอญ


เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ปรารถนาพุทธภูมิครับ

อิมินาปุญญะ กัมเมนา พุทโธ โหมิ อนาคเต กาเล

ปล. อาทิตย์ก่อนมีนิมิตว่า มีนาคตัวนึงจะเอาพระมาให้เป็นพระแก้วแดงอยู่ในใบโพธิ์ทรงเครื่องจักพรรดิ์ องค์เล็กขนาดนิ้วโป้งผู้ใหญ่ องค์จริงเป็นองค์ใหญ่มากเขาไม่สามารถให้ได้ เขาถามว่าจะเอามั๊ย  เราก็ตอบไปว่าอยากได้ แต่ไม่รู้จะเอามาทำไม เพราะที่บ้านพระเยอะมากจนแทบจะไม่มีหิ้งใส่  หากจะเป็นวาสนาบารมีก้จะน้อมรับเอาครับ

หน้า: [1]