เว็บพุทธภูมิ: พุทธภูมิ พระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมีแสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Phattaraphol.nus๛

หน้า: [1]
2
     
    ขออนุโมทนาสาธุการ..ครับ

3


          "ความสามัคคีของคนดีนำมาซึ่งประโยชน์สุขและความสำเร็จ"

4
บุญกริยาวัตถุ10,  บารมี 10,  อิทธิบาท4, พรหมวิหาร 4,  อนุสติ10,  ทาน ศีล ภาวนา.. ไม่ทำความชั่วทั้งปวง, ทำความดีด้วยกายวาจาใจ,ทำจิตให้ผ่องใส นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ขอให้ทุกท่านสำเร็จผลในสิ่งดีงามอันพึงปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ...สาธุจ้า.

5
ผมปรารถนาปัญญาธิกะบารมี ขอให้ทุกท่านสำเร็จสมหวังด้วยเทอญ อนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ           [/color]         

หน้า: [1]