เว็บพุทธภูมิ: พุทธภูมิ พระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมี

หมวดทั่วไป => ประกาศจากเว็บพุทธภูมิ => ข้อความที่เริ่มโดย: Wisdom ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2012, 11:09:37 PM

หัวข้อ: เกี่ยวกับเว็บพุทธภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Wisdom ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2012, 11:09:37 PM
(http://watthummuangna.com/images/1_display%20(11).jpg)

พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

 
ขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอกราบขออาราธนาเมตตาบารมีรวมหลวงปู่ทวด
หลวงปู่ดู่ท่านอันเป็นที่สุด ขอหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตาอารธนาบารมีรวม
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน
บรมมหาจักรพรรดิ์ทุกๆพระองค์ บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์
พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต
บารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ ท่านอันเป็นที่สุด บารมีรวมหลวงตาม้าเป็นต้น

ขอบารมีหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำภพภูมิต่างๆทั้งหลายในทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ
อันประกอบไปด้วยเทพ 6 ชั้นพรหม 20 ชั้น เทพพรหมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดย
ทั่วทั้งแสนหมื่นโกฎิจักรวาล เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า
เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต
 
ท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง4 พระยายมราชพร้อมบริวารโดยทั้งหมด
พระศรีสยาเทวาธิราชโดยทุกๆพระองค์วีรบุรษและวีรสตรีทั้งหลาย
ที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยาม โอปาติกะทั้งหลาย
 
ฤาษีและดาบสทั้งหลายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโดยทุกๆจังหวัด พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง
พระราหูวราหก เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา พระเพลิง พระพาย
พญาครุฑพร้อมบริวาร พญานาคพร้อมบริวาร คนธรรณ์ ชาวเมืองลับแล
และสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้
 
ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลายมาพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลัง
ในการบำเพ็ญบารมีเพื่อให้เหล่าพระโพธิสัตว์ผู้ปราถนาพุทธภูมิ
ได้ถึงซึ่งพระโพธิญาณได้ตรัสรู้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า
พระองค์หนึงในกาลข้างหน้านั้นเทิอญ
. . .

หัวข้อ: Re: เกี่ยวกับเว็บพุทธภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: P19D ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2012, 02:02:52 AM
สาธุ โมทนาค่ะ
หัวข้อ: Re: เกี่ยวกับเว็บพุทธภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Arthamaat ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2012, 06:31:29 PM
อนุโมทนาด้วยครับ
หัวข้อ: Re: เกี่ยวกับเว็บพุทธภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: june ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2012, 03:33:21 AM
สาธุ สาธุ สาธุ
หัวข้อ: Re: เกี่ยวกับเว็บพุทธภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Phattaraphol.nus๛ ที่ มีนาคม 31, 2012, 07:26:54 PM
บุญกริยาวัตถุ10,  บารมี 10,  อิทธิบาท4, พรหมวิหาร 4,  อนุสติ10,  ทาน ศีล ภาวนา.. ไม่ทำความชั่วทั้งปวง, ทำความดีด้วยกายวาจาใจ,ทำจิตให้ผ่องใส นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ขอให้ทุกท่านสำเร็จผลในสิ่งดีงามอันพึงปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ...สาธุจ้า.
หัวข้อ: Re: เกี่ยวกับเว็บพุทธภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: i16:100000 ที่ สิงหาคม 23, 2012, 09:12:07 PM
สาธุ สาธุ สาธุ
หัวข้อ: Re: เกี่ยวกับเว็บพุทธภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: dowjj ที่ ตุลาคม 03, 2012, 09:33:11 AM
อนุโมทนาสาธุคะ
หัวข้อ: Re: เกี่ยวกับเว็บพุทธภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: ทิพย์สิงขรณ์ ที่ ตุลาคม 03, 2012, 11:35:11 PM
อนุโมทนาสาธุในภารกิจอันประเสริฐนี้ด้วยครับ
หัวข้อ: Re: เกี่ยวกับเว็บพุทธภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: มหาอสงไขย ที่ ตุลาคม 11, 2012, 04:28:17 PM
สาธุสาธุ อนุโมทามิ ครับ
หัวข้อ: Re: เกี่ยวกับเว็บพุทธภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: sommai2522 ที่ กรกฎาคม 26, 2013, 11:35:29 PM
เป็นบุญของข้าพเจ้านัก ขอบพระคุนพ่อแม่ครุบาอาจาย์ ที่เกี่ยวพันกับข้าพเจ้ากิจอันใดที่จะกระทำขอจงสำเร็จ จงสำเร็จ จงเร็จ ทุกประการเทอญ สาทุ สาทุ สาทุ
หัวข้อ: Re: เกี่ยวกับเว็บพุทธภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: เวโรจน์ ที่ สิงหาคม 17, 2013, 06:25:46 AM
สาธุ สาธุ สาธุ..อนุโมทามิ