เว็บพุทธภูมิ: พุทธภูมิ พระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมีแสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - เทวสิขรินท์ อมตวัฒนพงษ์

หน้า: [1]
1
ขอให้ทุกท่านเต็มที่เอาจริงเอาจังครับ ระลึกด้วยแรงปราถนาจนกระทั่งก่อนลืมตาตื่นนอน มีคำแรกที่ผุดขึ้นมาจากจิตใจ คือคำว่า "เราจะเป็นพระพุทธเจ้า" อย่างนี้ทุกวันๆ นี้ก็เริ่มเข้าทางแล้วครับ แล้วมาร(จะหมายว่าเป็นอะไรก็ตามแต่)จะมาทดสอบท่านเอง ว่าท่านจะเอาชีวิตเดิมพันแลกกับบารมีไหม มารท่านไม่อ่อนข้อให้นะครับ โดนมารลองกำลังขอให้อดทนข่มใจตัวใครตัวมัน ใครเต็มก่อนก็จะช่วยรื้อขนสรรพสัตว์ก่อน ยิ่งเร็วยิ่งดี เพราะความทุกข์ไม่ปราณีใครๆ อ่านพระคัมภีร์ไม่พิจารณาอย่าพึ่งเชื่อ ว่ากี่อสงไำขย์นั้นแสนกัปล์ประมาณนี้ ทำไปเรื่อยๆ ครับ ไม่หยุดไม่หน่าย น้ำในตุ่มไม่อาจเต็มด้วยแค่ความคิดเพียงสิ่งเดียว ทำไม่ไหวทำไม่ได้แพ้มารก็ฝึกใหม่ อย่าท้อถอยโทษตัวเองนาน ล้มแต่ลุกใหม่น่าสรรเสริญ ล้มแล้วไม่ลุกนี้สิอนาถใจ ไม่มีใครปั่นจักรยานเป็นทันทีไม่มีพลาด การเสียสละให้ การไม่ละเมิดศีล ความหน่ายและสวนทางกระแสตัณหาทางโลก การสั่งสมปัญญาทั้งสาม ความเพียรกั้นชั่วละชั่วทำดีรักษาดีไว้ ความอดทนข่มใจ ความไม่มีมารยาแต่จริงใจกับทุกสรรพสิ่ง ความตั้งมั้นตั้งใจไม่ลดละเลิกเป้าหมายในกุศลบารมี ความมีไมตรีจิตที่ไร้อาณาเขตอย่างอนันต์ และใจต้องรู้นิ่งไม่หวั่นไหววางเฉยในโลกธรรมแปดได้ สิ่งนี้เป็นกิจของพวกเรา เป็นยิ่งกว่าชีวิตและวิญญาณ หากพิจารณาทุกวันจนฝังแน่ในกมลสันดานและเป็นอุปนิสัยติดตัวจนกว่าจะทำไปจนกระทั่งได้รับพยากรณ์ ถึงไม่ได้รับพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูอย่างองค์ปฐมบรมพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสรู้เองได้ เราต้องเชื่อในเรื่องกรรม ในเรื่องเหตุผลครับ ไม่เชื่อง่ายๆ จากเรื่องที่ถูกจารึกไว้มานานที่อาจถูกตกแต่งมาโดยใครๆ ก็ตาม เว้นแต่พิจารณาว่าเป็นจริงได้ด้วยปัญญา เต็มที่ครับท่านพระโพธิสัตว์ทุกท่าน ขอจงอย่าได้อิ่มอย่าได้หน่ายในกุศลธรรมดั่งมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยสายมหานทีครับ ความตายจะมาถึงเราแน่นอน เพื่อโพธิญาณแล้วการทำตามกำลังยังไม่สู้เท่าการทำเต็มกำลังครับ ไหว้สาวันทามิสวัสดีทุกๆ ท่านผู้มีใจจริงและใจถึงครับ

2
สวัสดีและอนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่มีเจตนาแน่วแน่และดีงาม ทั้งยอมเสียสละตนเพื่อเป็นสะพานขนหมู่สัตว์ออกจากวัฏฏะสังสารครับ ผม ราม เทวสิขรินท์ อมตวัฒนพงษ์ ตอนแรกก็นึกว่าจะมีผมแค่คนเดียวที่มุ่งหมายแสวงหาแต่พระโพธิญาณ ผมไม่ทราบหรอกว่าผมบำเพ็ญอยู่ในอธิกะจำพวกไหน เพราะในชาตินี้ไม่ได้ทรงญาณใดๆ แต่จิตของผมบ่งเจตนาว่าจะไม่ยอนถอนการอธิฐานแล้ว ยอมรับว่าหน่ายสังขารสุดขีด ต้องการเข้าพระนิพพานอยู่แทบตลอดเวลา แต่บอกว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้สักองค์หนึ่งภายในร้อยอสงไขยสุดท้ายนี้ก็จะบำเพ็ญอยู่ร่ำไปถึงไม่เห็นฝั่ง สวัสดีทุกท่านอีกครั้ง หวังว่าเราจะได้รู้จักชื่อจริง พบตัวจริง สนทนาปราศรัยกันในภพชาตินี้ หากใครได้อุบัติเป็นพระพุทธเจ้าก่อน ผมจะถวายชีวิตเป็นทานแก่พระองค์ท่านทุกๆ พระองค์ ในมหากาลพุทธสมัยนับตั้งแต่พระศรีอาริยเมตตรัยเป็นต้นไปครับ อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านครับ

หน้า: [1]