เว็บพุทธภูมิ: พุทธภูมิ พระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมีแสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sukum99

หน้า: [1] 2
1
ตีบอส  ด้วยการ สวดมนต์ (ให้บอส)
.
ตีบอส “วันละ” 5ครั้ง เหมือนในเกมนะ  ทำได้ไหม
.
บอส “เจ้าหนี้เวรกรรม”  ตีบอสวันละ 5ครั้ง เหมือนในเกมนะ  ทำได้ไหม
.
บอส “เงิน”  ตีบอสวันละ 5ครั้ง เหมือนในเกมนะ  ทำได้ไหม
.
ให้ท่านกวนอิมตีฆ้อง  ได้เวลาสวดมนต์แล้ว
.
----------------------------------------
(มหากรุณาธารณีสูตร / พระคาถามหาจักรพรรดิ์  / คาถาเงินล้าน)
.
.
ผิดถูกประการ ข้าน้อย ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับทุกๆท่าน
ผิดถูกประการ ข้าน้อย ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับทุกๆท่าน
ผิดถูกประการ ข้าน้อย ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับทุกๆท่าน

2
การสวดมนต์ การแผ่เมตตา
.
เป็นการทำบุญ
เป็นการสร้างความดี
เป็นการทำทาน
อย่างหนึ่งครับ
.
-------------------------------------------
สาธุ ครับ
.
-------------------------------------------
.
สวดมนต์
แผ่เมตตา
ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม
ใช้จิตอันเมตตาแห่งพุทธะแผ่ออกไปให้สรรพสัตว์ไม่มีประมาณ
.
-------------------------------------------
สาธุ ครับ
.
-------------------------------------------
.
(ทางพอดี ทางสายกลาง)
การรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเราเองให้แข็งแรง ก็สำคัญที่สุดเช่นกัน
.
-------------------------------------------
สาธุ ครับ
.
-------------------------------------------
.
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา
พะลัพปัตตา ปัจเจกานัญ จะ ยังพะลัง
อะระหันตานัญ จะเตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส
.
.
ท่องไปเรื่อยๆได้บุญกุศล
.
-------------------------------------------
สาธุ ครับ
.

3
บทแผ่เมตา
.
.
ขอยกบุญที่ทำในวันนี้ ให้เจ้าหนี้เวรกรรมของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง           
ขอให้พวกเขาได้รับบุญกุศลของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญ พ้นจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ
ขอยกบุญให้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ / พระปัจเจก / พระโพธิ  ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง
ขออุทิศบุญกุศลให้ คนทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง วิญญาณคนทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง / สัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง วิญญาณสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง / เจ้าหนี้เวรกรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง / วิญญาณในนรกทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง / เทพเทวดาทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง
ขอให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับบุญกุศลของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้ / ขอให้พวกเขาเหล่านั้นมีความสุข ความเจริญ พ้นจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ด้วยเถิด สาธุ
.
.
.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (๓ครั้ง)
.
บทแผ่เมตตาใหญ่ (แบบย่อ)
    ขอสรรพสัตว์ , ปาณะ , ภูต , บุคคล , ผู้มีอัตภาพ , สตรี , บุรุษ , พระอริยเจ้า , ปุถุชน , เทวดา , มนุษย์ , สัตว์วินิปาติกะทั้งหลายทั้งปวง จงอย่ามีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข ประคับประคองตนให้รอดพ้นภัยเถิด
.
.
.
     ขออิทธิฤทธิ์พระพุทธทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
     ขออิทธิฤทธิ์พระธรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
     ขออิทธิฤทธิ์พระสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
     ขออิทธิฤทธิ์พระปัจเจกทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
     ขออิทธิฤทธิ์พระโพธิทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
(จิตบริสุทธิ์ เคารพ นอบน้อม)
.
.
        ขออิทธิฤทธิ์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระปัจเจก พระโพธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระอรหันต์ ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
        ขออิทธิฤทธิ์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระปัจเจก พระโพธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระอรหันต์ ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
        ขออิทธิฤทธิ์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระปัจเจก พระโพธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระอรหันต์ ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
(จิตบริสุทธิ์ เคารพ นอบน้อม)
****พระโพธิ  ตรงนี้ อ่านออกเสียงว่า  พระ-โพ  ไม่ต้องอ่านออกเสียงว่า พระ-โพ-ธิ
.
.
.
หรือ เอาคำว่า ข้าพเจ้าออกไปก็ได้ ไม่ว่ากัน
         ขออิทธิฤทธิ์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระปัจเจก พระโพธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระอรหันต์ ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
.
.
.
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่สวดบทแผ่เมตตานะครับ
อนุโมทนา สาธุ
อนุโมทนา สาธุ
อนุโมทนา สาธุ
.
------------------------------------------------------
เพิ่มเติม27/5/2561
(เคล็ดลับ ลับเคล็ด)
.
ขอยกบุญให้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ / พระปัจเจก / พระโพธิ  ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง
(เป็นคาถาตัวใหญ่ครับ ให้ท่องวันละ5จบครับ)
.
(ในฝัน(พระโพธิ)ท่านเมตตาบอกมา)เป็นการส่งบุญให้ท่าน ซึ่งท่านมีเยอะแล้วท่านไม่ต้องการของเราหรอก และ บุญให้คนอื่นเท่าไหร ก็ไม่มีวันหมดหรอกครับ มีแต่เพิ่ม
ส่งบุญให้ท่านท่านจะสะท้อนกลับบุญมาหาเรา ทำให้เราตัวใหญ่ขึ้น(เรื่อยๆ จนเราทำอะไรก็สำเร็จครับ)
ส่งบุญให้ท่านท่านจะสะท้อนกลับบุญมาหาเรา ทำให้เราตัวใหญ่ขึ้น
ก็คือได้บุญมากขึ้นทวีขึ้นนะเหลาะครับ
บุญให้คนอื่นเท่าไหร ก็ไม่มีวันหมดหรอกครับ มีแต่เพิ่ม
จบคาถาตัวใหญ่ครับ (บุญเพิ่มทุกวัน)(ให้ท่องวันละ5จบครับ)(เราทำอะไรก็จะสำเร็จครับ ในฝันท่านบอกมา)
สาธุครับ
.
.
----------------------------------
เอาไปอีกคาถา
.
"โอม สปตนาม สมยักกะ พุทธะนาม โกฏินาม  โอม จเร จุลจุน เทสวาหายะ"
.
คาถาบูชา พระแม่มหาสปตโกฏิจุณฑิมหาพุทธมาตา  เป็นยิ่งกว่าปวงพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
ผู้สวดบูชาธารณีจะสำเร็จดังใจทุกประการ
.
ผมท่องเรื่อยๆแล้ว ก็เกิดปิติประจำครับ แรงมากอยู่คาถานี้ ไม่น่าเชื่อ
ลิงก์ที่มา
http://www.10000fah.com/content--4-2963-27046-1.html

4
ดีครับ เข้าไปดูในยูทูปได้ความรู้ และข้อมูลหลายอย่างดีครับ สาธุครับ
.
สวดมนต์คาถาจักรพรรดิ ฯลฯ ที่บ้านก็ได้ครับ สาธุครับ
.
มีการถ่ายทอดสดสวดมนต์ออนไลน์พร้อมกันด้วยอีกนะครับ สาธุครับ
.
ผมก็ชอบคาถานี้มากครับ สวดทุกวันคาถานี้ ทำแบบที่ทานบอกเขียนไว้เลยว่าจะไม่ทิ้งคาถานี้ชีวิตนี้ สาธุครับ

5
ปัจฉิมโอวาท
คำสอนครั้งสุดท้าย หมายถึง ปัจฉิมวาจา คือ พระดำรัสสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานว่า "วยธมฺมา สงฺยารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ" แปลว่า "สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจง (ยังประโยชน์ ตนและประโยชน์ผู้อื่น) ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด"
.
.
credit
เพจ ธรรมปฎิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ เรามีนิพพานเป็นที่ไป
14 สิงหาคม 2016
.
https://www.facebook.com/467234346803836/photos/a.467416416785629.1073741827.467234346803836/467416406785630/?type=1&theater

8
คาถามหากรุณาธารณีสูตร --- ดี
.
คาถามหาจักรพรรดิ --- ดี
.
คาถาเงินล้าน --- ดี
.
.
-------------------------
.
สวดบทมหากรุณาธารณีสูตร นี้ก่อนครับ 5จบ
แล้วท่องบทอื่นจะง่ายขึ้นครับ
(เคลียร์เจ้าหนี้เวรกรรมเราก่อนครับ อะไรจะได้ง่ายขึ้น ท่องบทอื่นจะได้ง่ายขึ้นครับ)
.
สาธุครับ
.

9
ได้ครับ ผมทำประจำ

10
Jo  สาธุ สาธุ สาธุ
ปฏิบัติจริง ทำจริง เห็นของจริง เป็นลูกหลานหลวงปู่ดู่
อย่างแท้จริง! หลวงปู่ท่านเมตตามาก ให้เห็นคุณค่า
ต่อเมื่อ...ลงมือปฏิบัติธรรม
ครับ.

11
(ทางพอดี ทางสายกลาง)
.
เกิดเป็นคนต้องทนอด และ อดทน ต้องสู้ ..
.
ไหว้พระทำบุญ ทำบุญแต่พอดี
ดูเงินในกระเป๋าด้วย
เหลือไว้ให้ลูกเมียแดกด้วย ..
.
พ่อแม่เป็นใหญ่ พระสงฆ์เป็นรอง พรจากพ่อแม่ประเสริฐสุด ..
.
สังเกตุได้หลวงพ่อท่านสอนให้อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับความจริง
.
.
.
หลวงพ่อแป๊ะ
.
--------------------------------------------------
(เอาเฉพาะคำเน้นๆมาลงนะครับ)
.
https://www.facebook.com/215005885503962/photos/a.215008835503667.1073741828.215005885503962/610056185998928/?type=3&theater

12
ข้าพเจ้าขอไหว้พระอมิตาภะพุทธ ด้วยความเคารพ นอบน้อม แต่ข้าพเจ้าไม่ขอหลงในพลังของท่านอมิตาภะพุทธ
.
สมเด็จโต สอนเราไหว้ พระพุทธเจ้าทั้ง 28พระองค์ ฉันใด (คาถาชินบัญชร)
แต่ไม่ให้หลงในพระพุทธเจ้าทั้ง 28พระองค์ ฉันนั้น
.
บทสวดมนต์บทมหากรุณาธารณีสูตร(เจ้าแม่กวนอิมพันมือ) ก็ไม่ให้หลงในอมิตาภะพุทธพระพุทธเจ้า ฉันนั้น
(ไหว้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ เคารพ นอบน้อม ก็พอ) เป็นต้นครับ
.
.
-------------------------------------------
.
เพิ่มคาถาให้ครับ
.
พระคาถาชินบัญชร (ฉบับย่อ)
ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริ ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา (ภาวนา 10 จบ)
.
.
http://horoscope.sanook.com/59501/

13
12.50น.เจ้าแม่กวนอิมบอกว่า มวลมนุษย์ทั้งหลาย
ควรที่จะสวดมนต์ภาวนามหาสูตรนี้เป็นประจำ (มหากรุณาธารณีสูตร)
โดยไม่เกียจคร้าน
.
10.44น.ให้ท่องวันละ 5จบ
.
(จาก youtubeประวัติที่มา)
.
.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง)
.
#มหากรุณาธารณีสูตร (ทิเบต)
.
นำโม รัตนา ตายายะ นะโม อาริยะ จานะ
สักการา เปลอ จานะ ยูฮารา จายา
ตะทากาคะยา อะรา ฮาเต ซำ ยา ซำ พุทธายะ
นะโม สวา ตะถาคะเตเป อะรา ฮาตะเป
ซำ ยา ซำ พุทเธเป
นะโม อะริยะ อวโลกิเต สวารายา
พูทีสัตตะวายะ มหาสัตตะวายะ มหาการุณีตะยะ
ตะติยา ทา โอม ธารา ธารา ธีรี ธีรี ธูรู ธูรู
อิทธิเว อิทธิ จาเร จาเร ปูราจาเร ปูราจาเร
กุสุเม กุสุมา วาเร อิทธิ มิตรี จิตติ
จาลามะ ปานะ ยะ โชวฮา
.
(5จบ หรือจะ 7จบ/9จบ/21จบ/59จบ/108จบ แล้วแต่สะดวก)
.
.
-------------------------
.
ครบ 5จบแล้วปิดท้ายด้วย
.
โอม นะโมอวโลกิเตศวร(๓ จบ)
.
ปึงซือออนีทอ ยูไล้ (๓ จบ)
.
-------------------------
.
youtube บทสวดมนต์มหากรุณาธารณีสูตร (ทิเบต)
https://www.youtube.com/watch?v=lJL_FDeG2Mc
.
youtube (ประวัติที่มา) (5.50น.เวลาที่จะมาถึงจะถึง กลียุค)
การ์ตูนมหากรุณาธารณียสูตร พากษ์ไทย Avalokitesvara Cartoon
https://www.youtube.com/watch?v=wken-ft3MMU&feature=youtu.be

14
ท่านบอกว่า งานข้างหน้าจะหนักมาก หลังจากนี้เป็นต้นไปเงินจะใช้มากกว่า สมัยที่สร้างโบสถ์ อย่า ลืม นะ...เวลาว่างๆ นั่งนึกก็ได้เดินไปก็ได้ ไม่ห้ามเลยนะให้มันติดใจอยู่อย่างนั้น ให้ถือว่าเป็นกรรมฐานไปในตัวเสร็จ (คาถาเงินล้าน)
.
.
คาถาที่ พระพุทธเจ้าบอก ทุกบทก่อนจะทำ ต้องนึกถึงท่าน ถือว่าเป็น พุทธานุสสติกรรมฐาน
.
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
.
cr.จากเพจพระปัจเจกพุทธเจ้า
https://www.facebook.com/PhraPaccekPhuththaCeaw/photos/a.319029644878686.76853.319028538212130/339634869484830/?type=3&theater
.
.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง)
.
#พระคาถาเงินล้าน
.
สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม
มิเตพาหุหะติ
.
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปะติจฉามิ
เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ
.
(บูชากี่จบก็ได้)
.
.
(พรหมา-อ่านว่า พรม-มา)
(สวาโหม-อ่านว่า สะ-หวา-โหม)
.
youtube พระคาถาเงินล้าน
https://www.youtube.com/watch?v=_ldtmI1Hc9E&t=207s

15
ชีวิตนี้ ! เอ็งอย่าไปไหน ให้จิตอยู่กับ จักรพรรดิ อยู่กับไตรสรณคมน์ อยู่กับพระ อยู่กับข้า เอ็งจะสร้างบารมีได้เร็ว
.
อยู่กับรูปลักษณ์ของข้า รูปจักรพรรดิ กำพระ...เอ็งจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ เอ็งจะเห็นภพวิญญาณ เอ็งจะช่วยเขา และสร้างเมตตาบารมี ทุกวันนี้เราติดกรรมเก่า เอ็งเขียนไว้เลย ในชีวิตนี้จะอยู่กับ...(คาถา)* จักรพรรดิ *
.
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
.
cr.เพจ นะโม พรหมปัญโญ เมตตาธรรมสามแดนโลกธาตุ
https://www.facebook.com/302827946846639/photos/a.303407923455308.1073741829.302827946846639/421187088344057/?type=3&theater
.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง)
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (๓ ครั้ง) --- หลวงปู่ทวด
นะโม โพธิสัตโต พรหม ปัญโญ (๓ ครั้ง) --- หลวงปู่ดู่
.
#พระคาถามหาจักรพรรดิ
.
นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง
อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย
อะหังวันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ
(3จบ /9จบ/20จบ/108จบ แล้วแต่เราสะดวก)
.
#เชิญพลังพระเข้าตัว แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาน
.
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (5จบ)
.
#แผ่เมตตาออกไปให้กับดวงจิตวิญญาณทั้งหลาย
.
พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ
.
.
youtube คาถามหาจักรพรรดิ
https://youtu.be/LR2ZM44uHEY

หน้า: [1] 2