เว็บพุทธภูมิ: พุทธภูมิ พระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมีแสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sukum99

หน้า: [1]
1
ผมขออนุญาต แนะนำบทสวดมนต์แก่ทุกๆคนนะครับ
1.คาถาพระปัจเจกโพธิ์ 2.คาถาเงินล้าน 3.พระคาถาจักรพรรดิ์ 4.คาถามหากรุณาธารณีสูตร
-----------------------------------------
1.คาถาพระปัจเจกโพธิ์
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ --- คาถาพระปัจเจก ว่างๆก็ท่องได้บุญกุศล
.
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณี มามะ พุทธัสสะ สะวาโหม --- คาถาพระปัจเจก ว่างๆก็ท่องได้บุญกุศล
.
เพจ พระปัจเจกพุทธเจ้า 23 เมษายน 2013
.
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
คาถาพระปัจเจกโพธิ์ อาตมาได้ไปเรียนมาจากครูผึ้ง อายุ ๙๙ ปี เป็นของดีวิเศษมาก สำหรับแจกแก่ ผู้ที่ได้ใส่บาตรอยู่เป็นนิจ ให้สวดมนต์ด้วยพระคาถานี้ คืนละ ๗ จบอย่าให้ขาด เมื่อจะใส่บาตรจบขันข้าวให้ว่าพระคาถาอีก ๑ เที่ยว ใส่แล้วให้ระลึกถึง พระพุทธะคุณ พระธรรมะคุณ พระสังฆะคุณ และพระปัจเจกโพธิ์ ครูผึ้ง เป็นต้น จนถึงพระครูวิหารกิจจานุการ ( ปาน ) วัดนมโคเป็นที่สุด ขอให้จงมาโปรดข้าพเจ้าด้วย
ถ้าใคร ๆ ทำได้เป็นนิจ จะมีลาภและความสุขความเจริญ เพราะอาตมาจะโปรดบุคคลทั้งหลายทั่วไปที่ยากจนขัดสนเพื่อจะให้พ้นทุกจากความอดอยาก แต่อย่าประพฤติความชั่ว จะเห็นคุณโดยไม่ช้า เพียง ๖ เดือนก็รู้ได้ ถ้าใครทำนานได้หลาย ๆ ปี ก็จะมีความสุขดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งชาตินี้และชาติหน้า
ใครได้ไปปฏิบัติตามให้สังเกตดูให้ละเอียดต่อไป คือ ให้ตวงข้าวสารที่เคยกินเดือนหนึ่งหมดเท่าไร ทำพระคาถานี้ถึงเดือนหนึ่งจะเหลือเท่าไรทุก ๆเดือนไป และข้าวเปลือกเมื่อจะขนเข้ายุ้งและพ้อมก็ให้ตวง ถังแรกให้ว่าพระคาถานี้เสีย ๓ เที่ยว ถังที่สุดก็ให้ว่าเสียอีก ๓ เที่ยว ให้จดไว้ว่ามีอยู่กี่บั้นกี่เกวียน เมื่อจะตวงถังแรกให้ว่าพระคาถานี้เสียอีก ๓ เที่ยว ถังจะเลิกก็ให้ว่าเสีย ๓ เที่ยวเหมือนกัน ให้สังเกตว่าข้าวจะออกไปกี่บั้นกี่เกวียนก็คงจะรู้ได้
เมื่อจะหว่านข้าวอันไหนกำแรกว่าพระคาถานี้ ๓ เที่ยว เมื่อหว่านข้าวหมดอันแล้วก็ให้ว่าพระคาถาเสีย ๓ เที่ยวทุก ๆ อันไป ข้าวปลูกก็จะไม่ค่อยเปลือง เมื่อจะเกี่ยวอันไหน หรือเมื่อกำจะแล้วอันก็ให้ว่าพระคาถานี้เสีย ๓ เที่ยว
ผู้ที่ค้าขายจะซื้อหรือจะขายก็ให้ว่าพระคาถานี้เสีย ๓ เที่ยว
ผู้ที่ทำราชการ หรือ งานจ้าง ทำนา ทำสวน ค้าขาย หรือเปนแม่ครัวหุงข้าวต้มแกงเป็นที่สุด เมื่อจะทำให้ว่าพระคาถานี้เสีย ๓ เที่ยว
ทำได้ละเอียดดังนี้อย่าให้ขาดจะเห็นคุณและมีลาภมากออกไป มีของสิ่งไรอยู่ ใช้ไม่ค่อยจะหมดจะเปลืองมีแต่จะเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
และจะทำข้าว รดน้ำ พรวนดิน เพาะปลูก หรือซื้อสิ่งใด ให้บูชาพระคาถาแล้วหักไม้ยาวแค่คืบว่าคาถาแล้วอธิษฐานว่า สิ่งของที่ทำนี้จะดีให้ไม้ยาวออกไป ถ้าจะไม่มีผลขอให้ไม้นี้สั้นเข้ามา ฉันได้เห็นสรรพคุณมามากแล้ว ถึงคนอื่น ๆ ที่ได้มาเรียนเอาไปปฏิบัติตาม ก็ได้เห็นสรรพคุณไปหลายร้อยคนแล้ว
แต่ใช้ได้ในหนทางตรง จะเอาไปใช้ในการเล่นการพนันหรือการปล้นลักขะโมยแล้วเป็นใช้ไม่ได้ ถ้าทำตนให้บริสุทธิ์ จะเกิดลาภและผลโดยไม่ช้า
พระคาถาว่าดังนี้
.
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณี มามะ พุทธัสสะ สะวาโหม
.
พระ ครูวิหารกิจจานุการ ( ปาน ) วัดนมโค พิมพิ์แจกให้เป็นสาธารณะทั่วไป ถ้าใครๆทำเห็นสรรพคุณอย่างไร จงเล่าบอกกันต่อ ๆ ไปด้วย ถ้าใครเอาไปเรี่ยไรหรือขาย หรือบอกว่าจะนำเงินไปให้อาตมา ก็จงอย่าเชื่อ เป็นไม่ใช่ของอาตมาเป็นแท้,เรือนหนึ่งควรเล่าพระคาถาเสียทุก ๆ คนในเรือนนั้น แล้วผลัดกันใส่บาตรหรือใส่บาตรไม่ทัน จบเสียแล้วนำเอาไปถวายพระเช้าหรือเพลก็ได้
พิมพ์ที่โรงพิมพ์วัฒนะผล สี่กัก เสาชิงช้า พระนคร นายบุญชู แฉ่งเปรมผล ผู้พิมพ์โฆษณา
.
.
https://www.facebook.com/PhraPaccekPhuththaCeaw/photos/a.319029644878686.76853.319028538212130/389101797871470/?type=3&theater

2
เวลา10นาที สวดมนต์คาถาบทไหนได้บุญมากที่สุด
ช่วยเหลือตนเองให้มีความสุข และ พ้นจากความทุกข์ได้มากที่สุด ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลาย(ทั้งหมดทั้งปวง)ให้มีความสุข และ พ้นจากความทุกข์ได้มากที่สุด
.
(จากประสบการณ์ของตนเองเพิ่งได้ความรู้มาใหม่ๆวันนี้ 18 มีนาคม 2561)
(ถือว่าผมมาแชร์ความรู้ให้ท่านๆทั้งหลาย)
(การสวดมนต์เป็น 1ในปัจจัยอื่นๆของการทำความดี
ปัจจัยการทำความดีอื่นๆ เช่น ทาน ศีล ภาวนา ฯลฯผมก็ทำอยู่นะครับ
การสวดมนต์เป็น 1ในปัจจัยอื่นๆของการทำความดี
ผมเพิ่มบอกเพิ่มลงไปในกระทู้แล้วนะครับ จะได้ไม่งงกับกระทู้ผมอีก
เดี่ยวงงว่า ผมไม่ทำอย่างอื่นเลย อย่างอื่นผมก็ทำครับ ทาน ศีล ภาวนา ฯลฯ แต่ผมไม่ได้ยกขึ้นมาบอกตั้งแต่แรกเท่านั้นเองครับ ขอบคุณครับ สาธุครับ)
.
(ผิด หรือ ถูก ประการใดๆก็ตามก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ)
.
(ผิด หรือ ถูก ประการใดๆก็ตามก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ)
.
.
เวลา10นาที สวดมนต์คาถาบทไหนได้บุญมากที่สุด(ผมหลับๆตื่นๆเห็นมาครับ)
ตามนี้ครับ
.
.
ขออิทธิฤทธิ์พระพุทธทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง   ขอให้ตัวข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
.
ขออิทธิฤทธิ์พระธรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง  ขอให้ตัวข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
.
ขออิทธิฤทธิ์พระสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง   ขอให้ตัวข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
.
ขออิทธิฤทธิ์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง   ขอให้ตัวข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
.
ขออิทธิฤทธิ์พระโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง   ขอให้ตัวข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงมีความสุข
.
(วนไปเรื่อยๆ)
.
(หรือ แค่ท่องสวดมนต์1รอบ2รอบ ก็ได้ครับ)
.
.
******
(จิตบริสุทธิ์ เคารพ นอบน้อม)
******
(คล้ายๆแผ่เมตตาอะครับ สามารถปรับใช้คำได้ตามความถนัดของแต่ละคนได้ และในวงเล็กคือความคิดในใจ ไม่ต้องเปล่งเสียงท่องออกมาก็ได้ครับ)
******
(คล้ายคาถามหาอำนาจ แต่เพิ่มพระปัจเจก และพระโพธิ เข้าไป และเปลี่ยนคำเป็นขอให้มีความสุขแทน เป็นต้นครับ)
.
.
ปล.1 ในฝันแค่ท่องตรงบรรทัดพระพุทธ(พระพุทธเจ้า)บรรทัดเดียว ก็คลายทุกข์ร้อยแปด เพิ่มบุญกุศลร้อยแปดให้เราได้แล้วครับ ที่เห็นภาพตัวหนังสือในฝันท่านบอกมานะครับ
.
ปล.2 และ เพิ่มให้ครบทุกๆองค์ที่ผมศรัทธาบูชาทั้งหมด ครับ
.
ปล.3 ผมได้มาจากช่วงหลับๆตื่นวันนี้18/3/2561ตอน เวลาประมาณตี2.30น.ครับ หลับๆตื่นๆแล้วเห็นมาเป็นภาพตัวอักษรประมาณนี้ครับ เพราะ พอดีก่อนนอน ผมตั้งจิตถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่า เวลา10นาที สวดบทไหนได้บุญมากที่สุด ก็ได้คำตอบมาตอนหลับๆตื่นๆวันนี้เนี่ยละครับ
.
ปล.4 ผมได้มาจากการเกิดปัญญาตอนสวดมนต์ แล้วเกิดปัญญาคิดได้ว่า เราไม่ควรเพ่งบูชา ไม่ควรเพ่งศรัทธา ไปที่พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง(ที่บุญมากที่สุด)เท่านั้น ตามที่มีธรรมะบางเพจสอนบอก
เพราะ วิธีที่ถูกคือ ควรเพ่งบูชา ควรเพ่งศรัทธา ไปที่พระพุทธ (พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวง) จะดีกว่า จะได้บุญมากกว่าครับ (สุดท้ายก็จบที่ บูชา/ศรัทธา ไปที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงดีกว่าครับ )
.
ปล.5 ให้สวดบทมหากรุณาธารณีสูตรวันละ5จบก่อนนะครับ
แล้วจึงค่อยสวดบทด้านบนนะครับ(บทที่ผมหลับๆตื่นๆเห็นมาครับ)
มหากรุณาธารณีสูตร (ทิเบต) (วันละ 5จบ)
.
นำโม รัตนา ตายายะ นะโม อาริยะ จานะ
สักการา เปลอ จานะ ยูฮารา จายา
ตะทากาคะยา อะรา ฮาเต ซำ ยา ซำ พุทธายะ
นะโม สวา ตะถาคะเตเป อะรา ฮาตะเป
ซำ ยา ซำ พุทเธเป
นะโม อะริยะ อวโลกิเต สวารายา
พูทีสัตตะวายะ มหาสัตตะวายะ มหาการุณีตะยะ
ตะติยา ทา โอม ธารา ธารา ธีรี ธีรี ธูรู ธูรู
อิทธิเว อิทธิ จาเร จาเร ปูราจาเร ปูราจาเร
กุสุเม กุสุมา วาเร อิทธิ มิตรี จิตติ
จาลามะ ปานะ ยะ โชวฮา
.
.
.
โอม นะโมอวโลกิเตศวร(๓ จบ)
.
ปึงซือออนีทอ ยูไล้ (๓ จบ)
.
ปล.6 (ผิด หรือ ถูก ประการใดๆก็ตาม ผมก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ)
.
ปล.7 credit โดย : ผมไม่หวังชื่อเสียง ไม่ประสงค์ออกนามครับ
.
(ผิด หรือ ถูก ประการใดๆก็ตามก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ)

3
ผมขออนุญาตแนะนำบทสวดมนต์มหากรุณาธารณีสูตรให้สวดกัน เพราะจะถึงเวลาแล้วครับ กลียุค
.
1.ถึงเวลากลียุคแล้ว
2.ww3 ก็ขู่กันไป ขู่กันมา หลายๆรอบแล้ว ไม่ต้องรอให้เขายิงนิวเคลียร์กันก่อน (เราสวดเลย)
3.ภัยพิบัติทางธรรมชาติ(จากเจ้าหนี้เวรกรรมหมื่นๆชาติ)ก็มาเรื่อยๆ ตามข่าวต่างๆ
ไม่ต้องรอภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ใหญ่โตระดับชาติ ให้มันเกิดขึ้นก่อน(ให้มันโดนไทยเราก่อน) (เราสวดเลย)
4.ทุกวันนี้ก็มีสงคราม"โลภ" ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เต็มไปหมดแล้ว สงครามมันมีอยู่ทุกวัน ทุกที ใกล้ตัว กลางตัว ไกลตัว ฯลฯ แต่เราไม่เห็น /ไม่สนใจเอง /ไม่รู้ ฯลฯ เท่านั้นเอง  (เราสวดเลย รออะไรอีก)
5........    (เว้นไว้เพื่อพักสายตา)
6.ล้างเจ้าหนี้เวรกรรมของเราก่อน เป็นหมื่นๆชาติครับ
7.เคลียร์เจ้าหนี้เวรกรรมของเราก่อน แล้วสวดมนต์บทอื่นจะง่ายขึ้นครับ
8.ทุกที่ ทุก อจ. บอกตรงกันว่า ต้องเคลียร์เจ้าหนี้เวรกรรมก่อนครับ อย่างอื่นถึงจะค่อยๆดีขึ้นครับ
9.ซึ่งบทสวดมนต์นี้ตรง และมีพลัง แรงมากอยู่ครับ บทสำหรับเจ้าหนี้เวรกรรม โดยตรง ต้องบทนี้ครับ (เท่าที่ผมพบเจอมาครับ)
10.ฯลฯ
11.เจ้าแม่กวนอิมท่านบอกมา เราก็เชื่อท่านเถอะครับ สวดเถอะครับ อย่าดื้อเลยครับ
12.พระพุทธเจ้าท่านก็ยอมรับรับรองให้(ในวีดีโอ) ก็เชื่อท่านเถอะครับ สวดเถอะครับ อย่าดื้อเลยครับ
13.ฯลฯ ครับ
.
.
ผมขออนุญาตแนะนำบทสวดมนต์ดีๆให้ทุกท่านครับ สวดกันอย่างน้อยวันละ5ครั้งครับ(หรือจะมากกว่านั้นก็ได้) เพราะ ผมเห็นในวีดีโอท่านบอกว่า เมื่อถึง "กลียุค" ให้สวดมนต์มนต์บทนี้ ดังนั้นผมว่ามันถึงเวลาสวดมนต์บทนี้กันเป็นประจำทุกๆคน และบอกต่อๆกันให้สวดมนต์บทนี้ กันเป็นประจำ แก่ทุกๆคน และ คนอื่นๆทั่วๆกันด้วยนะครับ สาธุครับ
.
มหากรุณาธารณีสูตร บทสวดมนต์นี้ดีครับ ขอให้ทุกๆคนได้สวดกันทุกๆวันเป็นประจำครับ (วันละ 5จบ)
.
มหากรุณาธารณีสูตร (ทิเบต) (วันละ 5จบ)
(หรือจะ 7จบ / 9จบ / 21จบ / 59จบ / 108จบ แล้วแต่สะดวก)
.
.
นำโม รัตนา ตายายะ นะโม อาริยะ จานะ
.
สักการา เปลอ จานะ ยูฮารา จายา
.
ตะทากาคะยา อะรา ฮาเต ซำ ยา ซำ พุทธายะ
.
นะโม สวา ตะถาคะเตเป อะรา ฮาตะเป
.
ซำ ยา ซำ พุทเธเป
.
นะโม อะริยะ อวโลกิเต สวารายา
.
พูทีสัตตะวายะ มหาสัตตะวายะ มหาการุณีตะยะ
.
ตะติยา ทา โอม ธารา ธารา ธีรี ธีรี ธูรู ธูรู
.
อิทธิเว อิทธิ จาเร จาเร ปูราจาเร ปูราจาเร
.
กุสุเม กุสุมา วาเร อิทธิ มิตรี จิตติ
.
จาลามะ ปานะ ยะ โชวฮา
.
.
.
โอม นะโมอวโลกิเตศวร(๓ จบ)
.
ปึงซือออนีทอ ยูไล้ (๓ จบ)
.
.
บทสวดมนต์มหากรุณาธารณีสูตร (ทิเบต)
https://www.youtube.com/watch?v=lJL_FDeG2Mc
.
(ประวัติที่มา) (5.50น.เวลาที่จะมาถึงจะถึง กลียุค)
การ์ตูนมหากรุณาธารณียสูตร พากษ์ไทย Avalokitesvara Cartoon
https://www.youtube.com/watch?v=wken-ft3MMU&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=413819539071786&id=408123489641391

หน้า: [1]