เว็บพุทธภูมิ: พุทธภูมิ พระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมี

หมวดทั่วไป => นานาสาระและเสวนาทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: ขง ที่ ธันวาคม 19, 2012, 08:14:10 PM

หัวข้อ: สอบถามข้อมูลเรื่องพุทธภูมิแบบพิเศษครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ขง ที่ ธันวาคม 19, 2012, 08:14:10 PM
 ทราบมาว่า นอกจากพุทธภูมิ 3 ประเภท ปัญญาธิกะ  ศรัทธาธิกะ  กับ วิริยาธิกะ

และ ทราบมาว่า มี พุทธภูมิ แบบ พิเศษ อีก  เช่น วิริยาธิกะพิเศษ  ศรัทธาธิกะพิเศษ

และ ยัง มี พิเศษเฉพาะด้าน เช่น พุทธภูมิ พิเศษด้าน ฉัพพรรณรังสี  เป็นต้น

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ พุทธภูมิแบบพิเศษ ครับ ว่า สร้างบารมี 30 ทัศน์ แล้วยังต้อง

สร้าง ความดีอย่างอื่นเสริมด้วยอีก ใช่หรือไม่  และอาจจะต้องสร้างบารมี เพิ่มขึ้นมากกว่า

แบบปกติใช่หรือไม่ เช่น ว่า ต้องบำเพ็ญบารมี 4 อสงขัย ก็ ต้อง สร้างบารมีเพิ่มเป็น 5

อสงไขย อะไรประมาณนี้ ครับ
หัวข้อ: Re: สอบถามข้อมูลเรื่องพุทธภูมิแบบพิเศษครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Attawat_Rx ที่ ธันวาคม 19, 2012, 11:11:40 PM
พิเศษก็คือของแถมที่พิเศษมา แน่นอนก็ต้องใช้กำลังใจซึ่งอาจหมายถึงเวลา การทำงานบางอย่าง ตลอดจนความยากลำบากที่สูงขึ้นมา อย่างตามที่ทราบกันมา เช่นพระโพธิฯบางองค์อย่างศรัทธาธิกะพิเศษนี่บางองค์ปราถนาโปรดสรรพสัตว์ได้หมดโลกเท่าวิริยาธิกะเป็นต้น อย่างบางองค์ปราถนาดับไฟนรก และอื่นๆครับ
หัวข้อ: Re: สอบถามข้อมูลเรื่องพุทธภูมิแบบพิเศษครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ขง ที่ ธันวาคม 19, 2012, 11:29:04 PM
 ขอบคุณครับ

 
หัวข้อ: Re: สอบถามข้อมูลเรื่องพุทธภูมิแบบพิเศษครับ
เริ่มหัวข้อโดย: DHAMMASAMEE ที่ มกราคม 13, 2014, 08:43:43 AM
ทราบมาว่า นอกจากพุทธภูมิ 3 ประเภท ปัญญาธิกะ  ศรัทธาธิกะ  กับ วิริยาธิกะ

และ ทราบมาว่า มี พุทธภูมิ แบบ พิเศษ อีก  เช่น วิริยาธิกะพิเศษ  ศรัทธาธิกะพิเศษ

และ ยัง มี พิเศษเฉพาะด้าน เช่น พุทธภูมิ พิเศษด้าน ฉัพพรรณรังสี  เป็นต้น

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ พุทธภูมิแบบพิเศษ ครับ ว่า สร้างบารมี 30 ทัศน์ แล้วยังต้อง

สร้าง ความดีอย่างอื่นเสริมด้วยอีก ใช่หรือไม่  และอาจจะต้องสร้างบารมี เพิ่มขึ้นมากกว่า

แบบปกติใช่หรือไม่ เช่น ว่า ต้องบำเพ็ญบารมี 4 อสงขัย ก็ ต้อง สร้างบารมีเพิ่มเป็น 5

อสงไขย อะไรประมาณนี้ ครับ

...  ผู้ปรารถนา " วิริยาธิกะพิเศษ สัทธาธิกะพิเศษ ปัญญาธิกะพิเศษ "  อุปมาเหมือนกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแหละครับ ใช้เวลาเรียนเท่าเพื่อน แต่เขาเรียนหนัก เรียนเก่ง เป็นคนขยันอ่าน ขยันหาค้นคว้าหาความรู้ ขยันทำกิจกรรม ได้ A ทุกวิชา พอจบก็ได้เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง

... ผู้ปรารถนา  วิริยาธิกะพิเศษก็ใช้ระยะเวลาในการสร้าง ๑๖ อสงไขย กำไรแสนกัปเหมือนองค์อื่น

... สัทธาธิกะพิเศษก็ใช้ระยะเวลาในการสร้าง ๘ อสงไขย กำไรแสนกัปเหมือนองค์อื่น

... ปัญญาธิกะพิเศษก็ใช้ระยะเวลาในการสร้าง ๔ อสงไขย กำไรแสนกัปเหมือนองค์อื่น 

... แต่ความขยันในการเกิด ความยากลำบาก อุปสรรคในการสร้างพระโพธิญาณท่านจะมีมากกว่าองค์อื่นๆ

... ความละเอียดละออในการทำงานและในการสร้างบุญกุศล ท่านจะทำให้ละเอียดที่สุด ดีที่สุด  ให้มีการขาดตกบกพร่องน้อยที่สุด


... และสุดท้าย คือ ท่านอธิษฐาน หมายความว่าในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ทำบุญแล้วตั้งใจจำเพาะว่าจะให้มีความพิเศษอย่างไร เช่น องค์สมเด็จพระพุทธทีปังกรวิริยาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเป็นพระพุทธเจ้าที่มีลาภสักการะมากเป็นพิเศษ องค์สมเด็จพระมงคลวิริยาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีพระพุทธรัศมีมากเป็นพิเศษ คือ พระรัศมีแผ่ไปตลอดหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิจักรวาลทั้งกลางวันกลางคืน องค์สมเด็จพระปทุมุตระวิริยาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพระศาสนาพระองค์ท่านไร้เดียรถีย์มาเบียดเบียน อย่างนี้เป็นต้น


... ท่านพี่ของผมที่ท่านปรารถนา " วิริยาธิกะพิเศษ " ท่านสอนมาอย่างนี้ครับ ผิดถูกเป็นประการใด ผมขอน้อมรับผู้เดียวครับ
หัวข้อ: Re: สอบถามข้อมูลเรื่องพุทธภูมิแบบพิเศษครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ขง ที่ มกราคม 22, 2014, 10:59:17 PM
ครับ สำหรับผม ปรารถนา พุทธภูมิประเภทวิริยาธิกะบารมี พิเศษในด้านผู้เป็นเอกแห่งกษัตราธิราชทั้งหลาย ( พระเจ้าจักรพรรดิ)

 ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล ต่างๆ  เพิ่งมาเห็น ว่ามีคนปรารถนาพุทธภูมิแบบพิเศษในด้านต่างๆ เหมือนของผม   

ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากมายจึงมาสอบถามครับ
หัวข้อ: Re: สอบถามข้อมูลเรื่องพุทธภูมิแบบพิเศษครับ
เริ่มหัวข้อโดย: DHAMMASAMEE ที่ มกราคม 24, 2014, 01:34:16 AM
ครับ สำหรับผม ปรารถนา พุทธภูมิประเภทวิริยาธิกะบารมี พิเศษในด้านผู้เป็นเอกแห่งกษัตราธิราชทั้งหลาย ( พระเจ้าจักรพรรดิ)

 ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล ต่างๆ  เพิ่งมาเห็น ว่ามีคนปรารถนาพุทธภูมิแบบพิเศษในด้านต่างๆ เหมือนของผม   

ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากมายจึงมาสอบถามครับ

... ผมขออนุโมทนายิ่งกับคุณขงด้วยครับ ที่ปรารถนาวิริยาธิกะพิเศษ

... ผมก็ปรารถนาวิริยาธิกะพิเศษเหมือนกันครับ ผมปรารถนาความเป็นพิเศษ ๗ ประการ คือ

... ๑. เป็นพระพุทธเจ้าที่ออกมหาภิเนษกรมณ์ด้วยยาน คือ ปราสาท และใช้เวลาบำเพ็ญเพียร ๗ วัน ก็ได้บรรลุพระอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ

... ๒. เป็นพระพุทธเจ้าที่มีอายุมากเป็นพิเศษ คือ อธิษฐานให้อายุยืนถึงกึ่งกัป

... ๓. เป็นพระพุทธเจ้าที่มีเมตตามากเป็นพิเศษ

... ๔. เป็นพระพุทธเจ้าที่มีลาภสักการะมากเป็นพิเศษ

... ๕. เป็นพระพุทธเจ้าที่มีพระฉัพพรรณรังสีพุทธรัศมีสว่างไสวมากเป็นพิเศษ คือ รัศมีสว่างหาที่สุด หาประมาณมิได้

... ๖. เป็นพระพุทธเจ้าที่มีพระศาสนาไร้เสียซึ่งเดียรถีย์ ผู้คนทั้งโลกนับถือพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่เป็นพระอริยเจ้า

... ๗. เป็นพระพุทธเจ้าที่มีพระอริยสาวกเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณมากเป็นพิเศษ

... ไม่ทราบว่าจะได้ดังปรารถนาหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ ก็ได้แต่ทำบุญทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน บุญทอดกฐิน ทำบุญค่าน้ำค่าไฟกับสงฆ์วัดท่าซุง และเจริญภาวนาในพระพุทธานุสสติกัมมัฏฐาน(ภาวนา พุทโธ)ไว้เรื่อยๆ และขอพระบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์ พรหมและเทวดาทั้งหมด ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหาย ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย ภรรยา ลูกหลานบริวารทั้งหลาย ขอจงมาช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ ช่วยเตือน และช่วยส่งเสริมให้สิ่งที่ปรารถนาไว้บังเกิดมีขึ้นมาในอนาคต

... ผมไม่รู้จะตายวันไหน เมื่อต้นเดือนมกราคมเจ้ากรรมนายเวรเขาตามมายืนล้อมจะเอาไปให้ได้ ยังดีที่พยาบาลช่วยไว้ได้ทันเลยรอดตายมาหวุดหวิด สองครั้งแล้วที่รอดตาย ครั้งที่สามเห็นจะไม่รอดแล้ว มีอะไรดีที่ได้จากครูบาจารย์สั่งสอนมาก็จะพยายามเอาลงไว้ เผื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ ผู้ปรารถนาวิริยาธิกะพิเศษ
หัวข้อ: Re: สอบถามข้อมูลเรื่องพุทธภูมิแบบพิเศษครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ขง ที่ มิถุนายน 15, 2014, 11:18:20 PM
สาธุ ครับ