หมวดหลัก > พุทธภูมิ พระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมี

มีท่านใดทราบการแบ่งบารมีเป็นขั้นๆบ้างครับ

(1/1)

MoMo:
ไม่ทราบว่ามีท่านใด พอจะทราบเกี่ยวกับ บารมี ต่างๆที่แบ่งเป็น บารมีตอนต้น บารมีตอนกลาง บารมีตอนปลาย อุปบารมีตอนต้น  อุปบารมีตอนกลาง  อุปบารมีตอนปลาย ปรมัตถบารมีตอนต้น  ปรมัตถบารมีตอนกลาง  ปรมัตถบารมีตอนปลาย ไม่ทราบแต่ละขั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับ และขั้นใดถึงจะเริ่มได้รับพุทธพยากรณ์ครับ

Arthamaat:
ลองศึกษาที่กระทู้นี้ดูน่ะครับ

http://buddhapoom.com/index.php?topic=49.0

ติดขัดตรงไหน  สอบถามคุณนิคดูเลยน่ะครับ 

Wisdom:

--- อ้างจาก: Arthamaat ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2012, 02:27:16 PM ---ลองศึกษาที่กระทู้นี้ดูน่ะครับ

http://buddhapoom.com/index.php?topic=49.0

ติดขัดตรงไหน  สอบถามคุณนิคดูเลยน่ะครับ 

--- End quote ---

อนุโมทนาครับ

หากมีเวลาอยากให้อ่านกระทู้นี้นะครับจะเข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้น

มุนีนารถทีปนี การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า โดย พระพรหมโมลี วิลาศ ญาณวโร
http://buddhapoom.com/index.php?topic=30.0

ธรรมรักษา

MoMo:
ขอโมทนา ในธรรมทานของทุกท่านด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version