หมวดหลัก > จักรวาลแบบพุทธ

เปิดโลก

(1/1)

Webmaster:
การเปิดโลกนั้นมีในพุทธประวัติถึงตอนที่พระพุทธเจ้ากลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในระหว่างนั้นเวลาได้ครบพรรษาคือสามเดือนพอดี ซึ่งก็คือช่วงออกพรรษานั้นเอง ท่านได้เสด็จกลับจากสวรรค์ ในระหว่างนั้นทั้งเทพพรหมยมยักษ์เทวดาทั้งหลาย พระอินทร์พร้อมท้าวจตุโลกบาลก็เสด็จตามมาส่ง พระอินทร์เนรมิตบันไดทิพย์ทั้งสามเพื่อให้พระพุทธองค์เสด็จลงจากเทวโลก บันไดแก้วอยู่ตรงกลางสำหรับส่งเสด็จพระพุทธองค์ ด้านขวาบันไดทองสำหรับพระอินทร์และเทพยดาทั้งหลาย ด้านซ้ายบันไดเงินสำหรับท่านท้าวสหัมบดีพรหมกับหมู่พรหมทั้งหลายที่ตามส่งเสด็จ

เมื่อได้เวลาเสด็จ พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาประทับยืนที่ฐานศีรษะบันได ในท่ามกลางเทพพรหมบริษัทซึ่งแวดล้อมเป็นบริวาร จึงได้ทรงทำ "โลกวิวรรณปาฏิหาริย์" เปิดโลก โดยพระอาการทอดพระเนตรไปในทิศต่าง ๆ รวมทั้งเบื้องบนและเบื้องล่าง รวมเป็น ๑๐ ทิศด้วยกันและด้วยพุทธานุภาพ ในทันใดนั้นทุกทิศทุกทางจะแลโล่งตลอดหมดไม่มีอันใดปิดบัง เทวดาในสวรรค์จะมองเห็นมนุษย์ เห็นยมโลก เห็นนรก และมนุษย์ก็มองเห็นเทวดา เห็นสัตว์นรก แม้สัตว์นรกก็มองเห็นมนุษย์ตลอดเทวดาในสวรรค์ ไม่มีสิ่งใดปิดบัง พระพุทธเจ้าทรงสำแดงปาฏิหาริย์เปิดโลก พร้อมกับเปล่งฉัพพรรณรังสี พระรัศมี ๖ ประการเป็นมหาอัศจรรย์

ครั้นนั้น เทพยดาในหมื่นจักรวาลได้มาประชุมกันในจักรวาลนี้เพื่อชื่นชมพระบารมีพระบรมศาสดาทรงทำปาฏิหาริย์ พร้อมกันทำสักการะบูชาสมโภชพระพุทธเจ้าด้วยทิพยบุปผามาลัยเป็นอเนกประการ

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์ โดยบันไดแก้ว ลงมาถึงเชิงบันได มหาชนทั้งหลายได้เห็นพระรูปโฉมของพระบรมศาสดา ได้เห็นการเสด็จลีลาลงจากสวรรค์ในท่ามกลางเทพยดาและพรหมเป็นอันมาก ครั้นนั้นงามจับอกจับใจอย่างที่ไม่เคยคิดเคยเห็นมาแต่ก่อน ก็พากันลิงโลดแซ่ซ้องสาธุการเสียงสนั่นหวั่นไหว แม้แต่พระสารีบุตรพุทธสาวกยังได้กล่าวคาถาสรรเสริญด้วยความยินดีความว่า ข้าพระองค์ไม่เคยได้เห็น ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งงามด้วยสิริโสภาคยิ่งกว่าเทพเจ้าทั้งมวล มีพระสุรเสียงอันไพเราะอย่างนี้ เสด็จลงมาจากสวรรค์

ขณะนั้น พระบรมศาสดาซึ่งมีพระทัยมากด้วยพระมหากรุณาจึงได้แสดงธรรมโปรดพุทธบริษัท ผู้กำลังมีความโสมนัสพึงตาพึงใจชมในพระรูปพระโฉม อยู่ในท่ามกลางเทพเจ้าและหมู่พรหมที่พร้อมกันถวายสักการบูชา ด้วยทิพยบุปผานาวรามิสให้เกิดกุศลจิตสัมประยุตด้วยปรีชาญาณ หยั่งรู้ในเทศนาบรรหารตามควรแก่อุปนิสัย เมื่อจบเทศนานัยธรรมานุสรธ์ ต่างก็ได้บรรลุอริยมรรคอริยผล ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเบื้องปลาย ตามอริยอุปนิสัยได้สั่งสมมา

หลวงพ่อดู่แห่งวัดสะแกอยุธยา เคยกล่าวถึงการเปิดโลกของพระพุทธเจ้า หลวงพ่อดู่ท่านว่า "วันนั้นขนาดมดดำมดแดงที่ได้เห็นแสงฉัพพรรณรังสีของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เกิดจิตปรารถนาพุทธภูมิอยากเป็นพระพุทธเจ้ากับเขาบ้างอย่างนับไม่ถ้วน"

พระพุทธรูปปางเปิดโลกนี้ จึงสร้างเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับยืนอยู่เหนือดอกบัว พระหัตถ์ทั้งสองขนาบลงข้างพระวรกายเหมือนปางประทับยืน แต่แบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกหันออกไป ข้างหน้าเป็นกิริยาทรงเปิดโลก

. . . . . . . . .

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพ “ผ้าป่าแสนกอง จักรพรรดิเปิดโลก” สร้างสมเด็จองค์ปฐมฯ ยืนสูง 59 เมตร เจ้าภาพกองละ 1,000 บาท รับพระผงจักรพรรดิรุ่นพิเศษพร้อมสร้อยประคำของหลวงตาม้า คลิ๊กอ่านรายละเอียดได้ที่กระทู้นี้ http://www.watthummuangna.com/home/community/index.php/topic,3595.0.html

Anglesodado:
เป้นความรู้รอบจตัวใหม่ที่ดีมากเลยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version