หมวดหลัก > อภิญญาปฎิบัติ

มรณานุสสติเพื่อความไม่ประมาทในการสร้างบารมี

<< < (4/4)

june:
เกิดมาเอาอะไรติดตัวมาด้วย ตายไปเอาอะไรกลับไปด้วย

วันนี้อยู่พรุ่งนี้ตาย คล้ายความฝัน

สาธุ สาธุ สาธุ

อภิญญา ความรู้ยิ่ง:
อนุโมทนาสาธุยิ่งในธรรมนี้ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version