หมวดหลัก > อภิญญาปฎิบัติ

ผู้ที่จะฝึกอิทธิฤิทธิ์อภิญญาให้เกิดขึ้นแก่ตนได้ต้องมีคุณธรรมตามนี้

<< < (2/2)

tutong:
                                           กสิณ๑๐
๑.ปฐวีกสิณ มีดินเป็นพื้นฐาน เพ่งดิน ภาวนาว่า ปฐวีกสิณัง
๒.อาโปกสิณ มีน้ำเป็นพื้นฐาน เพ่งน้ำ ภาวนาว่า อาโปกสิณัง
๓.เตโชกสิณ  มีไฟเป็นพื้นฐาน เพ่งไฟ ภาวนาว่า เตโชกสิณัง
๔.วาโยกสิณ  มีลมเป็นพื้นฐาน เพ่งลม ภาวนาว่า วาโยกสิณัง
๕.นีลกสิณ   มีสีเขียวเป็นพื้นฐาน เพ่งสีเขียว ภาวนาว่า นีลกสิณัง
๖.ปีตกสิณ  มีสีเหลืองเป็นพื้นฐาน เพ่งสีเหลือง ภาวนาว่า ปีตกสิณัง
๗.โลหิตกสิณ มีสีแดงเป็นพื้นฐาน เพ่งสีแดง ภาวนาว่า โลหิตกสิณัง
๘.อากาศกสิณ มีอากาศ(ความว่าง)เป็นพื้นฐาน เพ่งอากาศ ภาวนาว่า อากาศกสิณัง
๙.โอทาตกสิณ มีสีขาวเป็นพื้นฐาน  เพ่งสีขาว ภาวนาว่า โอทาตกสิณัง
๑๐.อาโลกสิณ  มีแสงสว่างเป็นพื้นฐาน เพ่งเเสงสว่าง ภาวนาว่า อาโลกสิณัง
 กสิณทั้งสิบนี้วิธีฝึกให้หาอ่านในตำราของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ฤๅษีลิงดำ)จะเข้าใจได้ดีขึ้นนะครับ
ผมเป็นเป็นเพียงลูกศิษย์ปลายแถวที่หวังจะฝึกกรรมฐานให้ได้อภิญญา๕ในชาตินี้ครับเจริญในธรรมนะครับทุกท่าน

Arthamaat:
อนุโมทนาด้วยครับ

อภิญญา ความรู้ยิ่ง:
อนุโมทนาสาธุยิ่งค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version