หมวดทั่วไป > นานาสาระและเสวนาทั่วไป

สอบถามข้อมูลเรื่องพุทธภูมิแบบพิเศษครับ

(1/2) > >>

ขง:
 ทราบมาว่า นอกจากพุทธภูมิ 3 ประเภท ปัญญาธิกะ  ศรัทธาธิกะ  กับ วิริยาธิกะ

และ ทราบมาว่า มี พุทธภูมิ แบบ พิเศษ อีก  เช่น วิริยาธิกะพิเศษ  ศรัทธาธิกะพิเศษ

และ ยัง มี พิเศษเฉพาะด้าน เช่น พุทธภูมิ พิเศษด้าน ฉัพพรรณรังสี  เป็นต้น

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ พุทธภูมิแบบพิเศษ ครับ ว่า สร้างบารมี 30 ทัศน์ แล้วยังต้อง

สร้าง ความดีอย่างอื่นเสริมด้วยอีก ใช่หรือไม่  และอาจจะต้องสร้างบารมี เพิ่มขึ้นมากกว่า

แบบปกติใช่หรือไม่ เช่น ว่า ต้องบำเพ็ญบารมี 4 อสงขัย ก็ ต้อง สร้างบารมีเพิ่มเป็น 5

อสงไขย อะไรประมาณนี้ ครับ

Attawat_Rx:
พิเศษก็คือของแถมที่พิเศษมา แน่นอนก็ต้องใช้กำลังใจซึ่งอาจหมายถึงเวลา การทำงานบางอย่าง ตลอดจนความยากลำบากที่สูงขึ้นมา อย่างตามที่ทราบกันมา เช่นพระโพธิฯบางองค์อย่างศรัทธาธิกะพิเศษนี่บางองค์ปราถนาโปรดสรรพสัตว์ได้หมดโลกเท่าวิริยาธิกะเป็นต้น อย่างบางองค์ปราถนาดับไฟนรก และอื่นๆครับ

ขง:
 ขอบคุณครับ

 

DHAMMASAMEE:

--- อ้างจาก: ขง ที่ ธันวาคม 19, 2012, 08:14:10 PM --- ทราบมาว่า นอกจากพุทธภูมิ 3 ประเภท ปัญญาธิกะ  ศรัทธาธิกะ  กับ วิริยาธิกะ

และ ทราบมาว่า มี พุทธภูมิ แบบ พิเศษ อีก  เช่น วิริยาธิกะพิเศษ  ศรัทธาธิกะพิเศษ

และ ยัง มี พิเศษเฉพาะด้าน เช่น พุทธภูมิ พิเศษด้าน ฉัพพรรณรังสี  เป็นต้น

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ พุทธภูมิแบบพิเศษ ครับ ว่า สร้างบารมี 30 ทัศน์ แล้วยังต้อง

สร้าง ความดีอย่างอื่นเสริมด้วยอีก ใช่หรือไม่  และอาจจะต้องสร้างบารมี เพิ่มขึ้นมากกว่า

แบบปกติใช่หรือไม่ เช่น ว่า ต้องบำเพ็ญบารมี 4 อสงขัย ก็ ต้อง สร้างบารมีเพิ่มเป็น 5

อสงไขย อะไรประมาณนี้ ครับ

--- End quote ---

...  ผู้ปรารถนา " วิริยาธิกะพิเศษ สัทธาธิกะพิเศษ ปัญญาธิกะพิเศษ "  อุปมาเหมือนกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแหละครับ ใช้เวลาเรียนเท่าเพื่อน แต่เขาเรียนหนัก เรียนเก่ง เป็นคนขยันอ่าน ขยันหาค้นคว้าหาความรู้ ขยันทำกิจกรรม ได้ A ทุกวิชา พอจบก็ได้เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง

... ผู้ปรารถนา  วิริยาธิกะพิเศษก็ใช้ระยะเวลาในการสร้าง ๑๖ อสงไขย กำไรแสนกัปเหมือนองค์อื่น

... สัทธาธิกะพิเศษก็ใช้ระยะเวลาในการสร้าง ๘ อสงไขย กำไรแสนกัปเหมือนองค์อื่น

... ปัญญาธิกะพิเศษก็ใช้ระยะเวลาในการสร้าง ๔ อสงไขย กำไรแสนกัปเหมือนองค์อื่น 

... แต่ความขยันในการเกิด ความยากลำบาก อุปสรรคในการสร้างพระโพธิญาณท่านจะมีมากกว่าองค์อื่นๆ

... ความละเอียดละออในการทำงานและในการสร้างบุญกุศล ท่านจะทำให้ละเอียดที่สุด ดีที่สุด  ให้มีการขาดตกบกพร่องน้อยที่สุด


... และสุดท้าย คือ ท่านอธิษฐาน หมายความว่าในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ทำบุญแล้วตั้งใจจำเพาะว่าจะให้มีความพิเศษอย่างไร เช่น องค์สมเด็จพระพุทธทีปังกรวิริยาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเป็นพระพุทธเจ้าที่มีลาภสักการะมากเป็นพิเศษ องค์สมเด็จพระมงคลวิริยาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีพระพุทธรัศมีมากเป็นพิเศษ คือ พระรัศมีแผ่ไปตลอดหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิจักรวาลทั้งกลางวันกลางคืน องค์สมเด็จพระปทุมุตระวิริยาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพระศาสนาพระองค์ท่านไร้เดียรถีย์มาเบียดเบียน อย่างนี้เป็นต้น


... ท่านพี่ของผมที่ท่านปรารถนา " วิริยาธิกะพิเศษ " ท่านสอนมาอย่างนี้ครับ ผิดถูกเป็นประการใด ผมขอน้อมรับผู้เดียวครับ

ขง:
ครับ สำหรับผม ปรารถนา พุทธภูมิประเภทวิริยาธิกะบารมี พิเศษในด้านผู้เป็นเอกแห่งกษัตราธิราชทั้งหลาย ( พระเจ้าจักรพรรดิ)

 ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล ต่างๆ  เพิ่งมาเห็น ว่ามีคนปรารถนาพุทธภูมิแบบพิเศษในด้านต่างๆ เหมือนของผม   

ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากมายจึงมาสอบถามครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version