หมวดทั่วไป > ประกาศจากเว็บพุทธภูมิ

เกี่ยวกับเว็บพุทธภูมิ

(1/3) > >>

Wisdom:

พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
 
ขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอกราบขออาราธนาเมตตาบารมีรวมหลวงปู่ทวด
หลวงปู่ดู่ท่านอันเป็นที่สุด ขอหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตาอารธนาบารมีรวม
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน
บรมมหาจักรพรรดิ์ทุกๆพระองค์ บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์
พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต
บารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ ท่านอันเป็นที่สุด บารมีรวมหลวงตาม้าเป็นต้น

ขอบารมีหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำภพภูมิต่างๆทั้งหลายในทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ
อันประกอบไปด้วยเทพ 6 ชั้นพรหม 20 ชั้น เทพพรหมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดย
ทั่วทั้งแสนหมื่นโกฎิจักรวาล เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า
เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต
 
ท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง4 พระยายมราชพร้อมบริวารโดยทั้งหมด
พระศรีสยาเทวาธิราชโดยทุกๆพระองค์วีรบุรษและวีรสตรีทั้งหลาย
ที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยาม โอปาติกะทั้งหลาย
 
ฤาษีและดาบสทั้งหลายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโดยทุกๆจังหวัด พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง
พระราหูวราหก เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา พระเพลิง พระพาย
พญาครุฑพร้อมบริวาร พญานาคพร้อมบริวาร คนธรรณ์ ชาวเมืองลับแล
และสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้
 
ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลายมาพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลัง
ในการบำเพ็ญบารมีเพื่อให้เหล่าพระโพธิสัตว์ผู้ปราถนาพุทธภูมิ
ได้ถึงซึ่งพระโพธิญาณได้ตรัสรู้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า
พระองค์หนึงในกาลข้างหน้านั้นเทิอญ
. . .

P19D:
สาธุ โมทนาค่ะ

Arthamaat:
อนุโมทนาด้วยครับ

june:
สาธุ สาธุ สาธุ

Phattaraphol.nus๛:
บุญกริยาวัตถุ10,  บารมี 10,  อิทธิบาท4, พรหมวิหาร 4,  อนุสติ10,  ทาน ศีล ภาวนา.. ไม่ทำความชั่วทั้งปวง, ทำความดีด้วยกายวาจาใจ,ทำจิตให้ผ่องใส นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ขอให้ทุกท่านสำเร็จผลในสิ่งดีงามอันพึงปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ...สาธุจ้า.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version