หมวดครูบาอาจารย์ > ธรรมะบารมี หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า

คาถาภูตพระพุทธเจ้า ของหลวงปู่ดู่

(1/2) > >>

Wisdom:
คาถาภูตพระพุทธเจ้า ของหลวงปู่ดู่

พุท ธะ สัง วิ หะ ระ ตัง ปุญ ญัง วะ ทา

มีความหมายโดยย่อคือ ด้วยอานุภาพแห่งการนอบน้อมในพระพุทธเจ้า
พระสัจจธรรม และพระอริยสงฆ์ ขอให้จิตของข้าพเจ้าจงเป็นวิหารที่สถิตซึ่ง...
พระพุทธบารมี พระธรรมบารมี และพระสังฆบารมี อันไม่มีประมาณ
 
คาถาตั้งองค์พระพุทธนิมิตของหลวงปู่ดู่พุทธะสังมิ ธะสังมิพุท สังมิพุทธะ มิสังธะพุท มหาภูตัง

พุทธะนิมิตตัง ธรรมะนิมิตตัง สังฆะนิมิตตัง วิหะระตัง
ปุญญังวทามิ พุทธะสัง จตุภูตัง วิหะระตัง ปุญญัง
วทามิ พุทธะสัง วิหะระตัง ปุญญัง วทามิ

คาถาบทนี้ของหลวงปู่ดู่เป็นคาถาที่ใช้กำลังใจทางจิตสูง กล่าวคือผู้ที่จะใช้ใจต้องสบายจึงจะสามารถตั้งองค์พระได้ และหากได้กำลังสมาธิที่ละเอียดขึ้นเท่าไรก็จะยิ่งพิศดารมากยิ่งขึ้นเท่านั้น คาถานี้ใช้ในการตั้งองค์พระเพื่อน้อมนำบารมีปลุกเสก หรือ รวมกำลังบุญแบบเต็มกำลังเพื่อแผ่ โดยหากเป็นกรณีหลัง ให้ตั้งองค์พระไว้ในอก ในใจ จิต คำว่า "ตั้งองค์พระได้" คือให้จิตเห็นภาพพระพุทธเจ้า ก็คือเห็นเป็นพระพุทธรูปที่เรารู้จักและรู้สึกเคารพอย่างเช่นพระพุทธชินราชหรือเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงเครื่องจักรพรรดิ์ ให้ภาพท่านปรากฎได้อย่างชัดเจนในความคิดของเรา อารมณ์จิตคือนึกถึงภาพพระเมื่อไรก็กำหนดเห็นได้ทันที
 
สองคาถานี้มีประโยชน์มากสำหรับพุทธภูมิหากนำไปใช้ในการสร้างบารมี
ซึ่งหลักการใช้คาถาสองคาถานี้โดยพิศดารมีอยู่ตามที่ผมเรียนมากับหลวงตาม้า
 
หากมีผู้สนใจไว้ผมจะลงในรายละเอียดแนะนำแลกเปลี่ยนแนวทางในโอกาสต่อไปครับสาธุ . . . :)

Wisdom:
ขอกล่าวถึงเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการปฎิบัติเสริมเล็กน้อย การกำหนดภาพพระจะทำให้จิตเราในขณะนั้นมีกำลังบุญมีพุทธานุภาพ หากจะนำกำลังจิตเวลาที่เราทรงภาพพระไปใช้ประโยชน์กุศลด้านอื่นๆต่อไปนั้น ก็จะทำได้โดยง่าย อารมณ์จิตเวลานึกถึงภาพพระที่ดีนั้นคือนึกเมื่อไรก็กำหนดเห็นได้ทันที เวลาก่อนนอนนั้นส่วนตัวผมแล้วผมจะกำหนดจิตไปกราบสมเด็จองค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน ไปกราบครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ อันมีหลวงปู่ดู่เป็นที่สุดซึ่งในส่วนของหลวงปู่ดู่นั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มแล้ว การกำหนดท่านจะทำให้ช่วยเหลือเราด้านกำลังใจกำลังจิตในการสร้างบารมีได้ดีขึ้นมากก่อนนอน กราบพระด้วยจิตเสร็จ ภาวนาไปสักพัก ทำจิตสบายๆ ภาวนาเสร็จแล้วเราก็แผ่บุญนี้ที่เราภาวนา ที่เรากราบพระ ไปโดยตลอดสามแดนโลกธาตุ รับรองว่าฝันดีทุกคืนครับ และได้กำไรในการสร้างบารมีไปอีก 1 วันไม่ขาดทุน

แนะนำเรื่องการแผ่บุญ โดยเวลาแผ่นั้นเรากำหนดจิตโดยอารมณ์จิตสบายๆ อารธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิ์ทุกๆพระองค์ บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ ท่านอันเป็นที่สุด แล้วด้วยจิตที่เป็นบุญนี้เราก็แผ่ไปโดยไม่มีประมาณทั่วทั้งสามโดนโลกธาตุทั่วทั้งอบายภูมิ โลกมนุษย์ สวรรค์ พรหมโลก โลกธาตุทั้งหลาย อนันตจักรวาล . . .
 
การทำแบบนี้บ่อยๆนอกจากจะเป็นการหมั่นสร้างบารมีแล้วยังเป็นการฝึกจิตตนให้มีเมตตา กรุณา และเป็นการข่มกิเลศไว้ไม่ให้ฟุ้งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเหล่าพุทธภูมิ อนึ่งการบำเพ็ญแบบนี้ เป็นการบำเพ็ญทางจิตที่มีอานิสงค์เร่งเสริมสร้าง ให้การภาวนาและอภิญญาทางจิตของเรานั้นมีความก้าวหน้าได้โดยไว . . .

ทิพย์สิงขรณ์:
สาธุครับ  :D

ค้นหาธรรม:
สวัสดีคะ จะขอรบกวนถามว่า คาถาตั้งองค์พระพุทธนิมิตของหลวงปู่ดู่"พุทธะสังมิ ธะสังมิพุท สังมิพุทธะ มิสังธะพุท มหาภูตัง" ตรงี่ใส่เครื่องหมาย " " ไว้นั้นก็คือ เนื้อคาถาบทนึงใช่ไหมคะ ขอบพระคุณคะ

Webmaster:

--- อ้างจาก: ค้นหาธรรม ที่ ตุลาคม 05, 2012, 01:51:29 AM ---สวัสดีคะ จะขอรบกวนถามว่า คาถาตั้งองค์พระพุทธนิมิตของหลวงปู่ดู่"พุทธะสังมิ ธะสังมิพุท สังมิพุทธะ มิสังธะพุท มหาภูตัง" ตรงี่ใส่เครื่องหมาย " " ไว้นั้นก็คือ เนื้อคาถาบทนึงใช่ไหมคะ ขอบพระคุณคะ--- End quote ---

ตรงที่ใส่ "" ไว้คือตัวคาถาครับ สาธุ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version