หมวดครูบาอาจารย์ > พุทธวจนะ และ คติธรรม คำสอน ธรรมะ ของพระสุปฏิปัณโณ

ศีลเรามันอยู่ที่เราอยู่แล้ว

(1/1)

Webmaster:


เคยมีญาติธรรมมากราบเรียนถามหลวงตาม้าอยู่บ่อยๆว่า จะรักษาศีลนั้นจะต้องอาราธนาอย่างไร ต้องอาราธนาที่ไหน ต้องมาอาราธนากับหลวงตาหรือไม่ หลวงตาท่านก็ตอบไปสั้นๆแค่ว่า "ศีลเรามันอยู่ที่เราอยู่แล้ว ไม่ใช่ต้องมาเอาที่หลวงตา" ซึ่งตรงกันกับคำสอนของหลวงปู่มั่นที่ครั้งหนึ่งเคยเทศสอนขยายความเรื่องศีลไว้ว่า "ศีล นั้นอยู่ที่ไหนมีตัวตนเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้รักษาแล้วก็รู้ว่า ผู้นั้นเป็นตัวศีล ศีลก็อยู่ที่ตนนี้ เจตนาเป็นตัวศีล เจตนาคือจิตใจ คนเราถ้าจิตใจไม่มีก็ไม่เรียกว่าคน มีแต่กายจะทำอะไรได้ ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อจิตไม่เป็นศีล กายก็ประพฤติไปต่างๆ มีโทษต่างๆ ผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษ จะเป็นปกติแนบเนียนไม่หวั่นไหว ไม่มีเรื่องหลงหา หลงขอ คนที่หา คนที่ขอต้องเป็นทุกข์ ขอเท่าไหร่ยิ่งไม่มี ยิ่งอดอยากยากเข็ญ กายกับจิตเราได้มาแล้ว มีอยู่แล้ว ได้มาจากบิดามารดาพร้อมบริบูรณ์ จะทำให้เป็นศีลก็รีบทำ ศีลมีอยู่ที่เราแล้ว รักษาได้ไม่มีกาล ได้ผลไม่มีกาล ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ ผู้มีศีลย่อมมีความสุข ผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์ไม่อด ไม่ยาก ไม่จน ก็เพราะรักษาศีลให้สมบูรณ์ จิตดวงเดียวเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา ผู้มีศีลแท้เป็นผู้หมดเวรหมดภัย"

shungha:
สัทธาพระมากๆครับ

phangmarphangpai:
ช่ายเรยไม่จำเป็นต้องเลือกทำเฉพาะวันพระใหญ่ด้วยทำได้ทุกคน

wiiwzz:
ใช่ๆๆของแบบนี้มันอยู่ที่จิตสำนึกของคนเรา

Olivier:
จริงด้วยครับคนเรามีศีลธรรมกันอยู่แล้ว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version