ข่าวงานบุญ โมทนาบุญ

หัวข้อ

(1/1)

[1] ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพุทธมหาวิหารแก้วสมเด็จองค์ปฐม ๑๕๙ เมตรพระประธาน118องค์

[2] ใครบำเพ็ญบุญที่ใหน เมื่อไหร่

[3] บุญใหญ่ กฐินวัดถ้ำเมืองนะ วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม ปี 2557

[4] ขอเชิญเพื่อนๆ ทุกท่าน ครับ

[5] 4 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมงานหล่อพระจักรพรรดิกินบ่เสี้ยง 3 องค์ หน้าตัก 30 นิ้ว

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version