นานาสาระและเสวนาทั่วไป

หัวข้อ

(1/7) > >>

[1] นานาสาระ

[2] ผมขออนุญาตแนะนำบทสวดมนต์แก่ทุกๆคนนะครับ1.คาถาพระปัจเจกโพธิ์2.คาถาเงินล้าน3.4.

[3] แนะนำเกมส์น่าเล่น 2018

[4] เวลา10นาที สวดมนต์คาถาบทไหนได้บุญมากที่สุด ผิดหรือถูก ประการใดๆก็ตามก็ขออภัยด้วย

[5] ผมขออนุญาตแนะนำบทสวดมนต์มหากรุณาธารณีสูตรให้สวดกัน เพราะจะถึงเวลาแล้วครับ กลียุค

[6] ปัจจุบันนี้คำว่า "พระศรีอาริยเมตไตรย" ถูกนำมาใช้กันมาก

[7] ขออนุญาติ สอบถามเรื่องของพระโพธิสัตว์ จากท่านผู้ที่รู้จริงครับ

[8] ชีวิตในสังสารวัฏ เป็นชีวิตที่เสี่ยงภัยมาก!

[9] ทำพาสปอร์ตไปสวรรค์!

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version