นานาสาระและเสวนาทั่วไป

หัวข้อ

(1/7) > >>

[1] นานาสาระ

[2] ผมขออนุญาตแนะนำบทสวดมนต์แก่ทุกๆคนนะครับ1.คาถาพระปัจเจกโพธิ์2.คาถาเงินล้าน3.4.

[3] การภาวนาบทสวดมนต์ในใจได้บุญหรือไม่

[4] แนะนำเกมส์น่าเล่น 2018

[5] เวลา10นาที สวดมนต์คาถาบทไหนได้บุญมากที่สุด ผิดหรือถูก ประการใดๆก็ตามก็ขออภัยด้วย

[6] ผมขออนุญาตแนะนำบทสวดมนต์มหากรุณาธารณีสูตรให้สวดกัน เพราะจะถึงเวลาแล้วครับ กลียุค

[7] ปัจจุบันนี้คำว่า "พระศรีอาริยเมตไตรย" ถูกนำมาใช้กันมาก

[8] ขออนุญาติ สอบถามเรื่องของพระโพธิสัตว์ จากท่านผู้ที่รู้จริงครับ

[9] ชีวิตในสังสารวัฏ เป็นชีวิตที่เสี่ยงภัยมาก!

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version