นานาสาระและเสวนาทั่วไป

หัวข้อ

(1/7) > >>

[1] นานาสาระ

[2] คำว่า "พระศรีอาริยเมตไตรย"

[3] "ธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นอกาลิโก อยู่เหนือกาลเวลา"

[4] เวลา10นาที สวดมนต์คาถาบทไหนได้บุญมากที่สุด ผิดหรือถูก ประการใดๆก็ตามก็ขออภัยด้วย

[5] สมณศักดิ์ของพม่า โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

[6] ผมขออนุญาตแนะนำบทสวดมนต์แก่ทุกๆคนนะครับ1.คาถาพระปัจเจกโพธิ์2.คาถาเงินล้าน3.4.

[7] ธรรมะบำบัดกับ วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ)

[8] ผมขออนุญาตแนะนำบทสวดมนต์มหากรุณาธารณีสูตรให้สวดกัน เพราะจะถึงเวลาแล้วครับ กลียุค

[9] การภาวนาบทสวดมนต์ในใจได้บุญหรือไม่

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version