นานาสาระและเสวนาทั่วไป

หัวข้อ

(1/7) > >>

[1] นานาสาระ

[2] ธรรมะคือยาอายุวัฒนะ

[3] สมณศักดิ์ของพม่า โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

[4] ขออนุญาติ สอบถามเรื่องของพระโพธิสัตว์ จากท่านผู้ที่รู้จริงครับ

[5] ผมขออนุญาตแนะนำบทสวดมนต์แก่ทุกๆคนนะครับ1.คาถาพระปัจเจกโพธิ์2.คาถาเงินล้าน3.4.

[6] ธรรมะบำบัดกับ วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ)

[7] ผมขออนุญาตแนะนำบทสวดมนต์มหากรุณาธารณีสูตรให้สวดกัน เพราะจะถึงเวลาแล้วครับ กลียุค

[8] การภาวนาบทสวดมนต์ในใจได้บุญหรือไม่

[9] เวลา10นาที สวดมนต์คาถาบทไหนได้บุญมากที่สุด ผิดหรือถูก ประการใดๆก็ตามก็ขออภัยด้วย

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version