พุทธวจนะ และ คติธรรม คำสอน ธรรมะ ของพระสุปฏิปัณโณ

หัวข้อ

<< < (2/3) > >>

[1] พระพุทโธวาทเกี่ยวกับการให้ทาน

[2] บทพิจารณาขัน ๕

[3] โอวาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

[4] เสริมความรู้: ถ้อยคำที่ใช้สำหรับพระภิกษุ

[5] สักแต่ว่ากราบ?

[6] นิสัยของพระโพธิสัตว์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

[7] ความเกี่ยวข้องในหลวงปู่ดู่และหลวงพ่อเกษม เขมโก

[8] เข้าวัดไม่ต้องอายคนล้อนินทา

[9] คนเราเกิดมาไม่เห็นมีอะไรดี มีดีอยู่อย่างเดียว

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version