พุทธวจนะ และ คติธรรม คำสอน ธรรมะ ของพระสุปฏิปัณโณ

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] นิสัยของพระโพธิสัตว์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

[2] ความอ่อนน้อม ถ่อมตน

[3] หลวงปู่ดู่กับหลวงปู่บุดดา

[4] เข้าวัดไม่ต้องอายคนล้อนินทา

[5] กรรมนักเรี่ยไรจอมปลอม

[6] สิ่งที่แก้ตัวไม่ได้ในปัจจุบันได้แก่การเกิด

[7] ศีลเรามันอยู่ที่เราอยู่แล้ว

[8] ปฏิบัติธรรมมานาน แต่เหมือนไม่รู้หรือไม่ได้อะไรเลย

[9] พุทธานุสสติ เป็นกรรมฐานที่ง่ายมีแต่กำไร

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version