พุทธวจนะ และ คติธรรม คำสอน ธรรมะ ของพระสุปฏิปัณโณ

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] นิสัยของพระโพธิสัตว์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

[2] เข้าวัดไม่ต้องอายคนล้อนินทา

[3] กรรมนักเรี่ยไรจอมปลอม

[4] สักแต่ว่ากราบ?

[5] สิ่งที่แก้ตัวไม่ได้ในปัจจุบันได้แก่การเกิด

[6] ศีลเรามันอยู่ที่เราอยู่แล้ว

[7] ปฏิบัติธรรมมานาน แต่เหมือนไม่รู้หรือไม่ได้อะไรเลย

[8] ความอ่อนน้อม ถ่อมตน

[9] พุทธานุสสติ เป็นกรรมฐานที่ง่ายมีแต่กำไร

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version