ธรรมะบารมี หลวงพ่อปาน และ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

หัวข้อ

(1/5) > >>

[1] พระเครื่องไม่มีเสื่อม โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

[2] คำสอนที่สายลม " การเกิดนับไม่ถ้วน " โดย หลวงปู่พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

[3] ซ่อมพระพุทธรูปที่ปรักหักพังตายแล้วไปเกิดเป็นสาวสวยไม่เปลี่ยนแปลงจนอายุ 120 ปี

[4] อานิสงส์ของบุญ โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

[5] ฆราวาสเป็นพระอรหันต์ โดย พระราชพรหมยาน ( หลวงพ่อฤาษีลิงดำ )

[6] " การให้ทานที่มีผลในชาตินี้ " โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

[7] ตายจากคนที่ปรารถนาพุทธภูมิไปรอที่สำนักพระยายมแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลก

[8] อาราธนาพระที่ห้อยคอขอท่านคุ้มครองตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นยามา

[9] คนบ้านอยู่ใกล้วัดบางนมโค ตายแล้วไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลก

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version