อภิญญาปฎิบัติ

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] ธรรมของพระโพธิสัตว์

[2] ปลุกเสกพระให้ขลัง

[3] เทวดา พรหม นาค ครุฑ...ฯลฯ ชอบ.....อยู่ใกล้ผู้มีบุญ

[4] มรณานุสสติเพื่อความไม่ประมาทในการสร้างบารมี

[5] ผู้ที่จะฝึกอิทธิฤิทธิ์อภิญญาให้เกิดขึ้นแก่ตนได้ต้องมีคุณธรรมตามนี้

[6] หนังสือ "กายสิทธิ์"

[7] "การบวชจิต บวชใน" เนี่ย เป็นสูตรของหลวงปู่ดู่ท่านเลยนะ หลวงปู่ดู่ท่านบอกว่าการบว

[8] ปลุกเสกพระ ปลุกเสกใจ

[9] การวางจิตระหว่างสวดมนต์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version