อภิญญาปฎิบัติ

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] ธรรมของพระโพธิสัตว์

[2] ปลุกเสกพระ ปลุกเสกใจ

[3] ปลุกเสกพระให้ขลัง

[4] เทวดา พรหม นาค ครุฑ...ฯลฯ ชอบ.....อยู่ใกล้ผู้มีบุญ

[5] มรณานุสสติเพื่อความไม่ประมาทในการสร้างบารมี

[6] ผู้ที่จะฝึกอิทธิฤิทธิ์อภิญญาให้เกิดขึ้นแก่ตนได้ต้องมีคุณธรรมตามนี้

[7] หนังสือ "กายสิทธิ์"

[8] "การบวชจิต บวชใน" เนี่ย เป็นสูตรของหลวงปู่ดู่ท่านเลยนะ หลวงปู่ดู่ท่านบอกว่าการบว

[9] การวางจิตระหว่างสวดมนต์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version